NYHEDER 20. SEP 2021 KL. 15:05

Fynske buskontrollører har fået kamera på uniformen

Af: kollektivtrafik

Gennem den seneste tid har FynBus oplevet en stigning i antal gange, hvor det har været nødvendigt at tilkalde politiet i forbindelse med billetkontrol. Derfor har FynBus besluttet, at kontrollørerne skal bære kamera på uniformen - et såkaldt bodycam - når de stiger ombord og udfører billetkontrol


For at sikre kontrollørernes arbejdsmiljø og være med til at skabe en kriminalitetsforebyggende indsats har FynBus indført kameraer på kontrollørernes uniformer. Kontrollørerne kan i situationer, hvor en samtale med en passager udvikler sig i en forkert retning tænde for kameraet som et middel til at nedtrappe konflikten og samtidig dokumentere hændelsesforløbet.

FynBus fremhæver, at buskontrollørerne i København siden 2015 haft et kamera på uniformen, hvilket har haft den effekt, at kontrollørerne føler sig mere trygge. I en spørgeskemaundersøgelse har 90 procent af de københavnske buskontrollører givet udtryk for, at kameraerne på uniformen får dem til at føle sig mere trygge og giver et bedre arbejdsmiljø.

Kameraerne har hos Movia også haft en effekt i form af færre episoder. Ét år efter indførelsen af kameraer på buskontrollørernes uniformer oplevede Movia et fald i indmeldinger om fysisk og psykisk overfald mod kontrollørerne på 66 procent.


FynBus forventer, at indførelsen af bodycam vil give samme effekt på Fyn og Langeland, som man har oplevet i København. Baseret på de første fynske erfaringer er tilbagemeldingen fra buskontrollørerne, at kameraerne virker efter hensigten.

Kameraerne skal også være med til at gøre det nemmere for FynBus at fremlægge bevismateriale i retssager, hvor kontrollørerne har været udsat for et fysisk eller psykisk overfald.

Det er FynBus’ forventning, at trafikselskabet fremover vil opleve et markant fald i antallet af episoder om fysisk eller psykisk vold mod kontrollørerne.