NYHEDER 21. MAR 2018 KL. 11:25

Debat: Kollektiv trafik i udvikling til gavn for alle borgere

Af: Henning Ravn (V), formand for Sydtrafiks bestyrelse

Kollektiv trafik i udvikling til gavn for alle borgere
Henning Ravn

Jeg har i de første par måneder som ny formand fået bestyrket min opfattelse af, at Sydtrafik er en veldrevet organisation med en dygtig ledelse og engagerede medarbejdere – et godt udgangspunkt for den politiske ledelse af organisationen i de næste fire år. Sydtrafik har fokus på økonomi, personalepleje og uddannelse, og ikke mindst på kundepleje. Der er det fokus på passagererne, som der skal være. Jeg har altid som politimand og lokalpolitiker interesseret mig for trafik og infrastruktur. I de seneste par år har vi i Esbjerg investeret store beløb i den kollektive trafik i form af fornyelse og omlægning af busnettet i Esbjerg som den største ændring – et arbejde, jeg har fulgt tæt som byrådspolitiker i Esbjerg. Det var en rigtig spændende og udfordrende opgave, der gav mig lyst til at afløse Esbjerg kommunes medlem af Sydtrafiks bestyrelse, da han blev valgt til borgmester. At det så lykkedes at blive bestyrelsesformand for en bestyrelse med helt nye, kommunalt valgte medlemmer og 2 ”garvede” regionsrådsmedlemmer, gør posten endnu mere spændende. Sydtrafik i udvikling Den nye bestyrelse har overtaget et række spændende og perspektivrige projekter. Netop gennemført er Takst Vest - en harmonisering og forenkling af bus- og togtakster vest for Storebælt, der gør det mere overskueligt for passagererne. Ikke mindst fjerner reformen en masse uhensigtsmæssigheder i forhold til takster. Jeg ser desuden frem til, at vi i andet halvår af 2018 opstiller ca. 120 realtidstavler på de vigtigste stoppesteder og terminaler i Sydtrafiks område. Vi arbejder med den nye Trafikplan 2018-2021, hvor der er fokus på bæredygtighed. Hvordan kan vi bidrage til at mindske miljøbelastningen? Vi fokuserer også på datadrevet rådgivning, ved at anvende alle de data vi har til rådighed via rejsekortsystemet, realtidssystemet og flexsystemet. Endelig er et behovsstyret betjeningsniveau en vigtig del af planen, nemlig at optimere ruterne ud fra behovet, som vi nu et endnu mere detaljeret kendskab til ud fra de indsamlede data. Fra i år vil passagertal blive genereret ud fra rejsekortdata frem for manuelle optællinger. Det betyder, at kommuner og region kan få væsentlig mere præcise tal. De realtidsdata, der modtages fra busserne, skal anvendes til at udarbejde målsætninger for, hvilke realtidsmål, der skal arbejdes med. Bestyrelse er bindeled til borgerne, kommunerne og regionen Det er vigtigt for mig, at vi lytter til kommunerne og regionen og hele tiden tilstræber at opfylde borgernes og passagernes behov. Sydtrafik skal yde den bedste service på en effektiv økonomisk forsvarlig måde – en lidt kompliceret opgave i et område som det Sydtrafik dækker med både dynamiske provinsbyer og store landområder. Trafik- og rejsemønstre og benyttelsen af den kollektive trafik ændrer sig i takt med samfundet hurtigt nu og fremover. Sydtrafik skal derfor være dynamisk og parat til de forandringer og krav, vi stilles overfor. Det vil vi i Sydtrafik gøre alt for at leve op til. Om Henning Ravn Født og opvokset i Sønderjylland. Uddannet tømrer. Ansat i politiet fra 1977-2017. I de senere år lederjob som vagthavende i Esbjerg, souschef i Rigspolitiets Færdselsafdeling i Esbjerg, stationsleder i nærpolitistationen i Bramming og fra politikredsreformen i 2007 til 2015 en del af ledelsen i Ribe Lokalpoliti. Bosat i Bramming siden 1980, gift, har 4 voksne børn, 4 svigerbørn og 8 børnebørn. Byrådsmedlem for Venstre først i Bramming Kommune, og siden kommunesammenlægningen i Esbjerg Kommune siden 2007. Har bl.a. haft poster som 1. viceborgmester og udvalgsformand. Desuden en række bestyrelsesposter i kommunale og tværkommunale organisationer. Fra 1. januar 2018 formand for Sydtrafiks bestyrelse. BLOGS & BLOX er informationsportalens debatrubrik, hvor vi bringer indlæg fra politikere, fagfolk, forskere m.fl. Synspunkter fremsat i BLOGS & BLOX står for forfatterens regning og stemmer ikke nødvendigvis overens med Kollektiv Trafik Forums holdninger.