NYHEDER 10. OKT 2019 KL. 11:13

Kollektiv Trafik Konference 2019 havde fokus på det grønne

Af: kollektivtrafik

Kollektiv Trafik Konference 2019 havde fokus på det grønne
Formanden for Kollektiv Trafik Forum, sektorchef Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport, åbnede årets Kollektiv Trafik Konference.

Årets Kollektiv Trafik Konference arrangeret af TØF og Kollektiv Trafik Forum stod - ikke overraskende - i den grønne omstillings tegn. Tonen blev slået an allerede ved åbningen af formanden for Kollektiv Trafik Forum, sektorchef Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport, der også havde inviteret de mange indlægsholdere til at byde ind på den grønne omstilling på hver deres område inden for den kollektive trafik


Kollektiv Trafik Konference 2019 blev traditionen tro afholdt på Comwell Hotels i Korsør og strakte sig over to lange dage. Konferencen bød på et righoldigt udbud af indlæg, workshops og seminarer om mange forskellige emner omkring den kollektive trafik. Ordstyrer i salen var journalist Nynne Bjerre Christensen, der er mest kendt for sine mere end 10 år som vært på DR’s Deadline-programmer.

Efter den officielle velkomst til de ca. 200 deltagere lagde transportminister Benny Engelbrecht (S) ud med et indlæg, der næsten var en tro kopi af hans indlæg på Transportens Dag 2019 hos Dansk Industri for to uger siden. Transportministeren fortalte om regeringens grønne visioner på transportområdet og var lige så tilbageholdende med konkrete tiltag som tidligere. Dog fastslog Benny Engelbrecht, at regeringens ambition om en reduktion af det danske CO2-udslip på 70 procent senest i 2030 ligger helt fast - også for transportsektoren. Blandt løsningsmulighederne henviste han til både at høste de lavthængende frugter ved for eksempel at optimere afgiftssystemet i en mere grøn retning samt til potentialet ved at indføre ny teknologi inden for de forskellige transportformer. Generelt var det igen med forbehold for, at omstillingen ikke slår bunden ud af statskassen.

Derefter var det tid til Niels Buus Kristensens indlæg om ”Den kollektive trafiks rolle i bæredygtig transport”. Niels Buus Kristensen er medlem af Klimarådet og forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo. Han gjorde det klart, at målsætningen om 70 procent reduktion af CO2-udledningen frem til 2030 og 0-udledning fra 2050 ikke er nok, hvis Paris 2015-målsætningen om maksimalt 1,5 graders temperaturstigning skal overholdes. Så skal der faktisk ske et markant negativt CO2-udslip fra 2050, og jo længere vi venter med drastiske reduktioner, jo mere skal vi under 0-udslip derefter. Han gjorde det også klart, at jo længere tid vi venter, jo større omstilling skal der til, og jo dyrere bliver det.

Når det gælder transportområdet, som står for godt 40 procent af CO2-udslippet uden for energisektoren, gentog Niels Buus Kristensen Klimarådets anbefalinger om at elektrificere den danske bilpark så hurtigt som muligt samt omstille den tunge trafik, dvs. lastbiler og busser, til gasdrift. Samtidig gentog han advarslerne om at tro, at biobrændstof, reduktion af biltrafikken, teknologiske fremskridt for forbrændingsmotorerne samt overflytning af passagerer fra biltrafikken til den kollektive transport ville batte noget i det samlede CO2-regnskab.

Blandt konferencens øvrige indlægsholdere på førstedagen var formand for DOT, Camilla Struckmann, der fortalte om DOT strategiske fokusområder. Derefter fortalte Lise Bjørg Pedersen fra Dansk Kollektiv Trafik og Rasmus Tønnies fra Rambøll om mulighederne for, om bedre samarbejde og ændrede kontraktvilkår kan sikre den grønne omstilling og flere passagerer. Indlæggene fokuserede på det absolut nødvendige i at udvikle og forbedre de nuværende udbudskontrakter, så der bliver en mere forpligtende og klar struktur i kontrakterne, så interessenterne i langt højere grad kan bruge kontrakterne som et værktøj til fælles værdiskabelse.

Blandt de øvrige indlægsholdere var Lars Berg fra Sydtrafik og Martin Dalsgaard fra Midttrafik, der på inspirerende vis redegjorde for, hvordan en ”Innovativ anvendelse af data” kan give et meget effektivt overvågnings- og styresystem for udvikling og tilpasning af trafiksystemerne baseret på konkret, aktuel viden snarere end gætterier og forældede historiske data.

Inden den obligatoriske paneldebat med deltagelse af en stribe trafikordførere fra henholdsvis Socialdemokratiet, Alternativet, Enhedslisten og Venstre lagde Kollektiv Trafik Konferencen hus til overrækkelse af en række priser, som Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk uddeler for blandt andet god kundeservice og gode initiativer hos trafikselskaberne.

Den politiske debat med transportordførere blev lidt amputeret, da Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen ikke nåede frem til debatten i Korsør. Han blev forsinket i en bilkø på motorvejen ved Ringsted! De tre øvrige trafikordførere, Thomas Jensen fra Socialdemokratiet, Susanne Zimmer fra Alternativet og Henning Hyllested fra Enhedslisten, erklærede sig forbavsende enige på de fleste områder frem mod en grøn omstilling. Dermed endte Kollektiv Trafik Konference 2019 i en positiv stemning på den kollektive trafiks vegne, inden de fleste deltagere sluttede dagen af med fælles middag.