NYHEDER 1. MAJ 2019 KL. 11:36

Lav kundetilfredshed udløser bod til Molslinjen

Af: kollektivtrafik

En kundetilfredshedsmåling for lavsæsonen 2019 for Molslinjen A/S’ færgebetjening af Bornholm viser, at rederiet i to ud af fem kategorier ikke lever op til målet. På den baggrund har ministeriet opkrævet en bod fra Molslinjen A/S på omkring 200.000 kroner. Derudover modtager selskabet en bod på 1,3 millioner kroner for mangel på behørig dokumentation for bodsfritagelse ved aflysninger og forsinkelser samt for mangelfuld indsættelse af erstatningsfærge


Ifølge kontrakten med Transport-, Bygnings- og Boligministeriets om færgebetjeningen af Bornholm skal Molslinjen A/S to gange om året få gennemført eN kundetilfredshedsmåling af færgebetjeningen af Bornholm - en gang for henholdsvis lav- og højsæson. For den nuværende lavsæson kan ministeriet fastslå, at resultatet af målingen for to ud af de fem kategorier ikke er tilfredsstillende.

- Det er vigtigt, at passagererne på færgebetjeningen af Bornholm får en god og tilfredsstillende oplevelse med Molslinjen A/S, og det fremgår af den kundetilfredshedsmåling, der nu er foretaget, at dette ikke altid er tilfældet. Jeg forventer derfor, at Molslinjen A/S forbedrer resultaterne til næste måling, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Molslinjen A/S overtog færgebetjeningen af Bornholm 1. september sidste år. To måneder senere udtalte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen en alvorlig kritik af, at Molslinjen A/S havde forsømt at indsende dokumentation til ministeriet for aflyste og forsinkede afgange samt for brugen af erstatningsfærgen. I forlængelse heraf opgjorde ministeriet i januar 2019 boden til Molslinjen A/S på grund af forsinkelser, aflysninger og mangelfuld indsættelse af erstatningsfærge til 3 millioner kroner. 

I perioden januar-marts i år har Molslinjen A/S ifølge ministeriet endnu en gang forsømt at indsende behørig dokumentation i forbindelse med en del forsinkelser og aflysninger, ligesom der har været nogle episoder med mangelfuld indsættelse af erstatningsfærge til og fra Bornholm. Den nye bod er opgjort til cirka 1,3 millioner kroner.

- Det er kritisabelt, at Molslinjen A/S fortsat ikke altid indsender behørig dokumentation til ministeriet i forbindelse med aflyste og forsinkede afgange – og at omfanget af aflyste og forsinkede afgange såvel som mangelfulde indsættelser af erstatningsfærgen er for højt. Jeg har derfor en klar forventning om, at Molslinjen vil gøre sit yderste for, at det bliver reduceret, og at dokumentationen til ministeriet bliver behørig, siger Ole Birk Olesen.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har opkrævet bod til Molslinjen A/S som led i ministeriets løbende opfølgning af kontrakten mellem ministeriet og Molslinjen A/S om færgebetjeningen af Bornholm.

Derudover foretager ministeriet i øjeblikket en skibsteknisk undersøgelse, som skal afdække, hvorvidt Molslinjen A/S overholder kontraktens komfortkrav, hvorefter den teoretiske andel af passagererne, der på en overfart bliver søsyge, ikke må overstige 10 procent. Ministeriet fortsætter således sin tætte opfølgning af Molslinjens færgebetjening af Bornholm.


Interesserede kan læse kundetilfredshedsanalysen her: