KTF Transmision
NYHEDER 29. APR 2021 KL. 08:00

Danmark er nærmere klimamålet end hidtil antaget

Af: kollektivtrafik


Vejen mod 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030 er blevet kortere - også kortere end hidtil antaget. Politiske aftaler om CO2-reduktion har bidraget til klimaindsatsen, og siden fremskrivningen sidste år er der leveret på 40 procent af Danmarks udfordringer på vejen mod 70 procent-målet


Bilerne på vejene bliver grønnere, industrien bliver mere klimavenlig, energiformerne bliver grønnere, og mere affald skal genanvendes. I løbet af det seneste år er den såkaldte manko - altså de antal ton udledt CO2, der skal være skåret væk i 2030 - faldet med 40 procent fra 20 millioner ton til 11,8 millioner ton. Det viser Energistyrelsens nye Klimastatus og -fremskrivning, der samler op på klimaindsatsen i 2020

- Vi er kommet langt på bare ét år, og vi er kommet længere end først antaget. Det er godt nyt - ikke mindst for klimaet. Bredt samarbejde i Folketinget har skabt et solidt grundlag. Det betyder ikke, at vi hviler på laurbærerne. Vi arbejder videre for at finde reduktioner på vej mod et klimaneutralt samfund. Det er ikke nogen let opgave, og derfor er vi også allerede nu ved at se på, hvordan vi kan finde yderligere reduktioner, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) i en kommentar til opgørelsen fra Energistyrelsen.

De forventede udledninger i 2030 er reduceret med 8,2 millioner ton CO2 siden sidste års fremskrivning. Det er en reduktion, som stort set svarer til den årlige CO2-udledning fra alle danske person- og varebiler.

Samtidig er det knap to millioner ton mere end forventet i forhold til de senest offentliggjorte tal i Redegørelse for klimaeffekter fra december 2020. At omstillingen til et mere bæredygtigt energiforbrug har fået yderligere fart, skyldes ifølge Energistyrelsen især, at en større og større del af gassen i Danmark er biogas som følge af politisk prioritering af området. En mindre del af reduktionen skyldes desuden en teknisk nedjustering af den forventede udledning fra blandt andet lavbundsjorder samt færre forventede udledninger fra el-og varmeproduktion.

Bedre grundlag for beregninger
En mere detaljeret forståelse for udledningen af drivhusgasser er afgørende for løbende at kunne sætte gang i nye, grønne tiltag mod målet om at reducere udledningerne af drivhusgas med 70 procent i 2030. Derfor besluttede det politiske flertal bag klimaloven at erstatte Energistyrelsens Basisfremskrivning med den nye Klimastatus og -fremskrivning. Den nye fremskrivning, som udgives for første gang i år, har et mere omfattende og styrket datagrundlag, som skal gøre det lettere at forstå klimakrisen og dens løsninger.

Klimastatus og -fremskrivning giver et skøn for udviklingen i udledningerne med de nuværende politiske aftaler og tiltag. Fremskrivningen og regnemetoderne bliver løbende forbedret, men er dog altid forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes først og fremmest, at vi hele tiden bliver klogere på påvirkningen fra teknologi og borgernes adfærd, ligesom videnskaben kommer tættere på, hvordan for eksempel landbruget påvirker udledningerne.


Offentliggørelsen efterfølges af en høringsperiode, hvor interessenter har mulighed for at komme med bemærkninger.


Energi og miljø