KTF Transmision
NYHEDER 5. MAJ 2021 KL. 18:00

EU-politikere styrker togpassagerers rettigheder

Af: kollektivtrafik


EU-Parlamentet har vedtaget nye regler, der skal sikre, at togpassagerer er bedre beskyttet i tilfælde af forsinkelser, aflysninger eller forskelsbehandling. Reglerne skal sikre, at passagerer kan få omlagt deres rejse og modtage hjælp ved forsinkelser og aflysninger, at der skabes bedre betingelser for personer med nedsat mobilitet, at der kommer flere pladser til cykler i togene


Hvis toget er forsinket med over 60 minutter, kan rejsende efter de nye regler vælge at få alle pengene tilbage, fortsætte deres rejse eller få omlagt rejsen under tilsvarende betingelser, men uden yderligere omkostninger. Rejsende skal kunne rejse videre på den rejseklasse, der var angivet på den oprindelige billet. Hvis jernbaneoperatøren ikke tilbyder alternative rejsemuligheder inden for 100 minutter efter den planlagte afgang, vil passagererne selv kunne planlægge en alternativ rute. Omkostningerne hertil vil blive refunderet af operatøren.


Tilfælde af force majeure vil ikke fritage jernbaneoperatørerne fra deres forpligtelse til at tilbyde alternative muligheder og om nødvendigt sørge for mad og drikke. De skal også godtgøre eventuelle udgifter til overnatning.


Til gengæld fritages jernbaneoperatørerne fra at skulle betale kompensation, når der er tale om forsinkelser eller aflysninger, der skyldes force majeure. Hvad der kan betragtes som force majeure er tydeliggjort i de nye regler. Foruden ekstreme vejrforhold og større naturkatastrofer skal terrorangreb eller store folkesundhedskriser nu også betragtes som tilfælde af force majeure. Strejker blandt togpersonale betragtes ikke som force majeure.


Hjælp til personer med nedsat mobilitet
Togrejser for rejsende med nedsat mobilitet bliver mere fleksible. Fristen for den forudgående underretning, som personer med nedsat mobilitet skal give operatøren, vil nemlig blive reduceret fra 48 til 24 timer. Rejsende med nedsat mobilitet kan rejse med en ledsagende person uden vederlag. Hvis de har en servicehund, får de garanti for, at de må tage hunden med om bord.


Mere plads til cykler på togene
Som en del af bestræbelserne på at fremme bæredygtig transport og praktiske alternativer skal alle tog være udstyret med særlige cykelpladser og -stativer. Hvert tog skal have mindst fire cykelpladser.


- Vi har meget gode nyheder til dem, der rejser med tog, da det er lykkedes os at sikre de samme minimumsrettigheder for passagerer i hele EU, når det gælder omlægning af rejsen, plads til cykler, gennemgående billetter og rettigheder for passagerer med nedsat mobilitet. Det er vigtige fremskridt med hensyn til at gøre togrejser mere bekvemme og passagervenlige, siger det polske EU-Parlamentsmedlem Bogusław Liberadzki (S&D), der har været ordfører på sagen.De reviderede regler vil i princippet gælde for al togtransport både internationalt og indenrigs i hele EU. For så vidt angår indenrigs togtransport er der dog mulighed for, at enkelte medlemslande kan fritages fra deres forpligtelser i en begrænset periode.Reglerne vil træde i kraft 20 dage efter deres offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. De vil begynde at finde anvendelse to år senere. Kravene om cykelpladser vil dog først finde anvendelse fire år efter forordningens ikrafttræden.