KTF Transmision
NYHEDER 7. FEB 2021 KL. 07:00

Fynske kommuner vil bidrage til mere bæredygtig kollektiv transport

Af: kollektivtrafik


Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Middelfart, Nyborg, Nordfyn, Kerteminde og Langeland Kommune har indgået en klimaftale med trafikselskabet FynBus og S-Regeringen, hvor de forpligter sig til, at nye busser skal være klimavenlige. I stedet for diesel skal busserne køre på biogas eller biodiesel - eller være batteri-elektriske eller brintelektriske. Det vil nedbringe udledningen af CO2, kvælstof, partikler med mere fra den kollektive trafik på Fyn og Langeland markant


I den aftale, som kommunerne har indgået med FynBus og transportministeren, forpligter kommunerne sig til følgende:  • Nul-emissionsbusser (el eller brint) i alle nye udbud af bybusser fra 2021

  • CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale ruter og tværkommunale ruter fra 2021, dog muligvis fra 2024 for Langelands vedkommende


Udskiftningen af busserne er forudsat af, at omstillingen kan gennemføres inden for de givne økonomiske rammer, og at den ikke betyder, at borgerne oplever en forringelse af serviceniveauet i den kollektive trafik.
 
- I FynBus’ bestyrelsen er vi glade for, at der på Fyn og Langeland er enighed om, hvad vi vil i forhold til den grønne omstilling af den kollektive trafik. Vi glæder os rigtig meget til processen i forbindelse med et kommende udbud, og ikke mindst til de mange løsningsforslag, vi forhåbentlig får at se, og som skal hjælpe os med at realisere den grønne omstilling, siger Morten Andersen (V), der er bestyrelsesformand for FynBus og borgmester i Nordfyns Kommune.


Transportminister Benny Engelbrecht (S) kalder aftalen, hvor syv kommuner på Fyn og Langeland Kommune indgår en forpligtigende klimasamarbejdsaftale om CO2-neutral og emissionsfri bustrafik, for et solidt skridt mod en mere grøn hverdag.


- Aftalen bidrager ikke kun til at begrænse CO2-udslippet med 70 procent i 2030. Det betyder også mindre støj og os, så det er på alle måder en god aftale, og jeg vil gerne takke både kommunerne og Fynbus for at gå foran i den grønne omstilling, siger transportministeren.


 
FynBus’ bestyrelse vedtog 1. oktober 2020 sidste år rammerne for et fælles udbud med en omfattende grøn omstilling af buskørslen på Fyn og Langeland. Den nye kontrakt skal træde i kraft i august 2024. Kommunerne tager i foråret 2021 endelig stilling til deltagelse i et fælles udbud. Derfor forventer FynBus, at en meget stor del af busflåden er enten CO2-neutral eller helt emissionsfri fra midt i 2024, således at FynBus som minimum har reduceret CO2 udledningen med 70 procent, hvilket er målet inden år 2030 i den klimalov, som Folketinget vedtog sidste år. 
Fakta:  • De kommuner, der er med i aftalen, har i øjeblikket 147 busser på vejene - heraf 14 bybusser (i Svendborg, Nyborg og Middelfart) og 133 lokale og tværkommunale busser

  • Med den nye aftale vil disse busser blive skiftet ud med el- eller brintbusser for bybussernes vedkommende, og el, brint, biogas eller biodiesel busser for de lokale og tværkommunale ruters vedkommende, næste gang kørslen udbydes - forventeligt med driftsstart i 2024

  • Odense Kommune er ikke med den nye aftale. Odense indgik som en af landets fem største kommunerkommunen i 25. juni sidste år en aftale med S-Regeringen om, at alle fremtidige busser skal være CO2-neutrale eller nul-emissionsbusser

  • Region Syddanmark, der står for de regionale busruter på Fyn - og i Syd- og Sønderjylland, indgik 10. december 2020 en aftale med S-Regeringen om, at alle fremtidige busser på de regionale ruter skal være CO2-neutrale


Energi og miljø