KTF Transmision
NYHEDER 7. DEC 2023 KL. 18:00

Bufferpulje indeholdt mere end nødvendigt: Region investerer 13 millioner kroner i udvikling af kollektive transport

Af: kollektivtrafik


En ekstraordinær investering på 13 millioner kroner til nye indsatser i Region Sjællands kollektive transport skal tiltrække flere passagerer samt udvikle og udrulle nye mobilitetsløsninger, særligt i landområderne. De 13 millioner kroner kommer fra en bufferpulje, der skulle bruges til at imødekomme usikkerheden om udgifterne til kollektiv trafik. Behovet har vist sig mindre end antaget, hvilket har frigjort de 13 millioner kroner


De ekstraordinære midler skal gå til at udvikle af nye mobilitetsløsninger inden for den kollektive transport gennem partnerskabsindsats med deltagelse af blandt andet trafikselskabet Movia.


- Vi ser det her som en mulighed for at styrke den kollektive trafik i Region Sjælland. Hvis flere tager busser eller tog, vil det bidrage til den grønne omstilling og mindske trængslen på vejene. Med indsatsen ønsker vi også at afprøve og tage nye løsninger i brug i den kollektive trafik, især i vores landområder, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) efter beslutningen blev truffet i regionsrådet.


Flere passagerer og forbedrede transportmuligheder
Region Sjælland vil med partnerskabsindsatsen arbejde på tiltrække flere passagerer til den kollektive transport samt udvikle og afprøve nye kollektive mobilitetsløsninger.


Målet er at flere borgere vil benytte den kollektive transport uanset, hvor de bor i Region Sjælland, til at komme til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter. 


- Da vi vedtog budgettet for 2024, besluttede vi at opretholde serviceniveauet. Men det er også vigtigt med udvikling, hvis vi skal have flere borgere til at bruge den kollektive trafik. Med denne investering på 13 millioner kroner ønsker vi at bidrage til at skabe fornyet udvikling og tage innovative løsninger i brug, og på den måde forbedre transportmulighederne for vores borgere, siger Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.


En åben invitation til samarbejde
Der er i dag gang i en række initiativer i regionen, herunder et nattogsforsøg på Lolland i weekenderne i samarbejde med Lolland og Guldborgsund kommuner, renoveringen af skinnenettet på Østbanen samt et samkørselsprojekt i Faxe, Stevns og Køge via en innovativ app-løsning udviklet af Movia og bilistorganisationen FDM.


- Men der er behov for, at vi undersøger flere muligheder, herunder hvordan vi kan omsætte forslag og anbefalinger fra den nationale ekspertgruppe for den kollektive trafik til konkrete handlinger i vores region, siger Christian Wedell-Neergaard.


Udviklingen af nye mobilitetsløsninger til den kollektive transport skal ske frem mod marts 2024 i tæt samarbejde mellem Region Sjælland, Movia og kommunerne. Frem mod udgangen af 2026 skal løsningerne tages i brug.


Mobilitet