NYHEDER 27. NOV 2019 KL. 13:16

Movia’s direktør bliver formand for europæisk organisation

Af: kollektivtrafik

Trafikselskaber fra 19 europæiske storbyområder har været samlet den 44. generalforsamling i EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) - blandt andet for at vælge formand for de næste to år. Valget faldt på Movia’s administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen


Deltagerne ved generalforssamlingen drøftede blandt andet den vigtige rolle, som regional jernbanetransport har for Europas byregioner, og delte i tilstedeværelse af en repræsentant for EU-Kommissionen erfaringer med EU-forordningen om forpligtelserne i den offentlige sektor (Public Service Obligations) inden for transport.

Den 44. generalforsamling markerede også starten på en ny toårig periode for EMTA’s bestyrelse og formandskab. Forsamlingen valgte Movia’s administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, som ny formand. Laura Delgado-Hernandez, external affairs manager i CRTM (Madrid) blev genvalgt som kasserer, og Laurent Probst, administrerende direktør for Île-de-France-Mobilités, fortsætter som næstformand.

I Torino tilsluttede Zarzad Transportu Publicznego (ZTP) fra Krakow og TheTA fra Thessaloniki sig som nye medlemmer. Dermed består EMTA-netværket af i alt 29 offentlige transportmyndigheder fra Europas større regioner og byområder, som i netværket drøfter, hvordan udfordringer inden for mobilitet og offentlig transport bedst tackles. Gennem udveksling af viden og erfaringer sigter EMTA mod at forbedre bæredygtig mobilitet over for de 90 millioner europæere, der bor i medlemmernes områder, og øge kvaliteten i de over 68 millioner ture, der foretages i EMTA-medlemmernes områder hver dag.

 

EMTA-bestyrelse, fra venstre mod højre: Lluis Alegre, direktør ved ATM (Barcelona), Suvi Rihtniemi, administrerende direktør for HSL (Helsinki), Wolfgang Schroll, CEO for VOR (Wien), Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør i Movia (København),Laurent Probst, CEO for Île-de-France-Mobilités (Paris), Laura Delgado-Hernandez, External affairs manager i CRTM (Madrid), og Laura Shoaf, CEO for Transport for West-Midlands (Birmingham).