NYHEDER 10. MAR 2021 KL. 10:08

Ny fælles kundetilfredshedsanalyse viser stigende tilfredshed

Af: kollektivtrafik

For tredje år i træk har trafikselskaberne i Danmark gennemført en landsdækkende kundetilfredshedsanalyse, der går på tværs af trafikvirksomheder og transportformer. Den nye analyse viser stigende tilfredshed med den kollektive trafik - busser, tog, letbaner, metro med mere


På nationalt plan konkluderer undersøgelsen, at:

  • 76 procent ser offentlig transport som et godt og vigtigt alternativ til andre transportformer
  • 55 procent er tilfredse med mængden af offentlige transportmuligheder i deres område
  • 51 procent har tillid til, at de kommer frem til tiden med offentlig transport
  • 44 procent oplever, at der er god sammenhæng i den kollektive transport


Om undersøgelsen:

  • Undersøgelsen er foretaget af Wilke for trafikselskaberne i Danmark blandt den del af befolkningen, der som minimum har brugt kollektiv transport én gang inden for det seneste år
  • Undersøgelsen af afsluttet i december 2020 og dækker kunderne hos de danske transportselskaber Arriva, BAT, DSB, FynBus, Lokaltog, Metroselskabet, Midttrafik, Movia, NT, Nordjyske Jernbaner og Sydtrafik
  • Data i undersøgelsen er indsamlet gennem online spørgeskema
  • Undersøgelsen bygger på omkring 12.000 besvarelser

 

Interesserede kan se hele undersøgelsen her:

 Kundetilfredshed