NYHEDER 22. SEP 2023 KL. 13:30

Ny stationsforplads i Nykøbing Sjælland bliver indviet i næste uge

Af: kollektivtrafik

Alle borgere, cyklister, gående samt bus- og togpassagerer er velkomne, når Nykøbing Sjællands nyrenoverede stationsforplads bliver fejret torsdag 28. september. Fra morgenstunden vil Odsherred Kommune servere kaffe og morgenbrød, mens den officielle åbning med taler, kage og festivitas finder sted om eftermiddagen


Med færdiggørelsen af den nye stationsforplads, afsluttes det sidste delprojekt i områdefornyelsen i Nykøbing Sj. Områdefornyelsen har været i gang siden 2015, og borgmester i Odsherred Kommune, Karina Vincentz, ser frem til åbningen af den nye plads.

- Det er en virkelig glædelig dag, hvor vi kan åbne en flot stationsforplads, der giver helt konkrete og mærkbare dagligdags forbedringer for tog- og buspassagererne. Og i det større perspektiv bliver Nykøbing endnu mere attraktiv for besøgende med offentlig transport og cykling. Så der er også oplevelsesøkonomi og bæredygtighed inde over. Det er områdefornyelse, når det er bedst, siger Karina Vincentz.


Hos Trafikselskabet Movia, der driver de offentlige busruter på Sjælland og øerne, glæder man sig også over de forbedrede forhold ved stationen.

- Ud over, at pladsen får et gevaldigt løft rent udseendemæssigt, så betyder omdannelsen også en forbedret indretning, så busserne kommer til at stå i forlængelse af hinanden, og ikke længere skal bakke ud på pladsen, når de kører fra stationen. Det er med til at højne sikkerheden, som også er forbedret betydeligt med masser af fodgængerarealer, så det er nemt og overskueligt at bevæge sig rundt for både buschauffører og bløde trafikanter, siger Per Gellert, der er plandirektør i Movia.

Stationsforpladsen i Nykøbing Sj. servicerer såvel borgere som landliggere og turister. Og i indretningen af pladsen har fokus i høj grad været på at give brugerne en bedre oplevelse og øget mobilitet i samspil mellem busser, lokaltog, gående og cyklister.

- Pladsen har fået en helt ny indretning med masser af cykelparkering, lettere adgangsforhold mellem tog og busser, bedre skiltning og læskærm. Det fungerer rigtig godt og betyder, at der reelt er tale om et nyt mobilitetsknudepunkt, hvor det er blevet meget lettere at tage cyklen til stationen og enten parkere den eller tage den med i tog og bus, siger Mie Rajcic, der er driftsdirektør i Lokaltog.

Samtidig med indvielsen af den nye stationsforplads sættes et nyt forsøg i gang med opstilling af 10 delecykler, som man kan benytte gratis. Der er tale om genbrugscykler, som er designet og renoveret af elever fra Odsherred Gymnasium og EUC Nordsjælland. Konceptet kendes allerede fra Asnæs, hvor der også er opsat delecykler til brug mellem især Asnæs Station og Odsherreds Gymnasium.


Program for Odsherred Kommune indvielsen af den nye stationsforplads:

07.00-08.00: Der serveres kaffe og morgenbrød til de rejsende

14.00-15.00: Officiel indvielse med taler af:
  • Karina Vincentz, borgmester i Odsherred Kommune
  • Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør, Movia
 
Sådan er stationsforpladsen i Nykøbing Sj blevet forbedret:
  • Forbedret og mere trafiksikker indretning af busterminal
  • Nye stoppesteds-standere og læskærm
  • Cykelservicestation og flere cykelparkerings-pladser
  • Nye bænke, affaldsbeholdere og ny belysning
  • Forbedrede fodgængerarealer
  • Bedre sammenhæng mellem busterminal og togperroner
  • Nye standsningslommer til af- og påsætning med bil, taxa og flexbus
  • Nye træer og beplantning