NYHEDER 16. JUN 2020 KL. 10:21

Debat: Passagertab kan genvindes

Af: kollektivtrafik

Ni ud af ti danskere vil – hvis man vækker den midt om natten – uden videre kunne fremmane de fem opfordringer, der fra 11. marts 2020 er blevet kommunikeret til befolkningen om brug af den kollektive trafik


  • Gå eller tag cyklen
  • Rejs uden for myldretiden
  • Vis hensyn til andre rejsende
  • Husk den gode håndhygiejne
  • Rejs ikke med den kollektive trafik, hvis du er syg eller formoder at være smittet


Stærk COVID-19-indsats i den kollektive trafik…
De fem udfordringer er blevet kommunikeret og meget effektivt og fulgt af passagererne, som én af mange brikker i spillet om at begrænse smittespredningen i det danske samfund. Det er en succeshistorie. I dagspressen sendte transportministeren oven i købet en tak til passagerne for at blive væk: ”Sidst, men ikke mindst, vil jeg også sende en stor og sjælden tak til de mange passagerer, der ikke længere benytter den kollektive trafik. I gør det af hensyn til chaufførerne og dem, der virkelig har brug for at tage bussen, toget, letbanen eller metroen, når de skal på arbejde, så de ikke bliver udsat for unødig smitterisiko.”

Under krisen formåede man også i den kollektive trafik at opretholde betjeningen med både busser, tog, metro og letbaner og sikrede dermed, at den kollektive trafik var der for alle, der havde brug for den. Succes. Endelig blev der hurtigt taget vare om rengøring og hygiejne i transportmidlerne og kommunikation til passagererne, så de, der benyttede, den var trygge. Dette skete efter hurtigt og effektivt samarbejde mellem trafikselskaber og operatører.


…skal løfte genetableringen
Den kollektive trafik har vist sig at være en pålidelig, effektiv og ansvarlig i forhold til at begrænse smittespredning og sikre mobiliteten på samme tid. Nu skal frugterne af denne indsats høstes og passagererne tilbage igen.

Der knytter sig dog umådelig stor usikkerhed om passagertallene i den kollektive trafik, og hvad vi kan forvente os af fremtiden. På sit lavpunkt udgjorde passagertallet 10 procent af det sædvanlige. Nu hvor aktiviteterne genoptages i samfundet nævnes passagertal i størrelsesordenen 50 procent af det normale. Passagerpulsens forespørgsel fra slutningen af foråret blandt togpendlerne indikerede, at cirka 20 procent var usikre på, om de ville vende tilbage til den kollektive trafik. Smitterisiko, bekymring om rengøring, afstand og pladsforhold spiller en rolle for de adspurgte.

Der er derfor brug for en stærk og samlet indsats for at få passagererne tilbage. Denne indsats kan passende ske efter samme model som med følgende elementer:

  • Regeringen og transportministeren i spidsen med et klart budskab til Danmark om, at den kollektive trafik er i gear til både at sikre mobiliteten på corona-sikker måde, og at man som passager godt kan vende tilbage. Det er ikke heldigt, at der fra centralt hold stadig advares mod at bruge den kollektive trafik!
  • Samarbejde og koordinering mellem trafikselskaberne, så passagererne kan danne sig et billede af en kollektiv trafik, hvor der er taget hånd om afstand, rengøring og hygiejne på den samlede rejse med både bus, tog, metro eller Flextur.
  • Dialog og opmærksomhed omkring frontpersonalet, chaufføren bag rattet og togføreren, hvis sundhed og tryghed hænger nøje sammen med passagerernes ditto.
  • Nye og andre tiltag skal på radaren. Er der kommet nye rejsevaner, der skal give ændrede køreplaner? Kan vi sprede myldretiden? Skal der en anden prisstruktur til i billetsystemet, lavere priser eller sågar gratis transport i en periode for at bryde med vanerne?
  • (Og hvad skal ambitionen være? Går man for vidt, ved at sætte som ambition om, at ikke alene skal man genvinde de tabte passagerer – men at endnu flere skal komme til?)Lasse Repsholt
Formand, Kollektiv Trafik ForumCorona Debat