NYHEDER 31. JAN 2019 KL. 16:11

Politikere i Esbjerg lægger køreplanen mod el- og gasbusser

Af: kollektivtrafik

Teknik & Byggeudvalget i Esbjerg Kommune har vedtaget en udbudsstrategi, som fra sommeren 2021 går ud på, at den kollektiv bybustrafik i Esbjerg udbydes med krav om el som drivmiddel. Bybussen i Ribe, der er kommunens andet større byområde og kommunens lokalruter, der hovedsageligt kører på landet, udbydes med krav om drift med biogas

Teknik & Byggeudvalget’s udbudsstrategien tager udgangspunkt i, at den kollektiv bybustrafik i Esbjerg udbydes med krav om el som drivmiddel.
Bybussen i Ribe, og kommunens lokalruter, der hovedsageligt kører på landet, udbydes med krav om drift med biogas.
Udbudsstrategien, der falder i tråd med VLAK-Regeringens Klima og Luftudspil om CO2-udledning og forurening fra kollektive trafik, vil bringe Esbjerg Kommune i front med hensyn til omstillingen til grøn energi.

Med strategien vil kontraktlængderne differentieres, så kontrakter med el-drift bliver på 10 år med mulighed for forlængelse i 2 år, mens kontrakter med biogas bliver 8 år med mulighed for forlængelse i 2 år.

Baggrunden for at indføre 10-årige kontraktperioder for el-busser skyldes, at gensalgsværdien af el-busser i dag vurderes til at være lille i forhold ti indkøbsprisen. Derfor skal el-busser afskrives over kontraktperioden. Derudover er det vurderingen, at el-drift i løbet af en kortere årrække af busserne kan omfatte alle ruter på grund af den teknologiske udvikling på området.

I den screening af mulighederne for alternative drivmidler i bybusdriften, som COWI udarbejdede sidste år, var vurderigen, at ganske få bybusruter kunne betjenes med el-busser. I COWI’s screening var udgangspunktet en “alt andet lige betragtning”, hvor der ikke blev ændret på forudsætningerne.

Men Teknik & Miljø har i samarbejde med Sydtrafik set nærmere på forudsætningerne. Erfaringerne fra andre el-bus udbud viser, at det kan være nødvendigt at ændre på forudsætningerne, når ny teknologi skal indføres. Det er derfor vurderingen, at el-drift på alle bybusruter kan implementeres, hvis der ændres i bussernes vognløb, således at nogle busser kan oplades midt på dagen. Ændring af vognløb - det vi sige fra en bus kører fra depotet til den er tilbage på depotet - påvirker ikke direkte buspassagererne. Ifølge Teknik & Miljø kan indførelsen af el og gasbusser, som foreslået, give betydelige miljømæssige gevinster.

Lokalbusser kan som alternativ være Euro 5 eller Euro 6 dieselbusser
Da lokalruterne i Esbjerg Kommune har forholdsvis få køretimer og ofte bliver betjent af brugte busser, som det kan være svære at skaffe med gas som drivmiddel, kan det blive uforholdsmæssigt dyrt at indføre biogasbusser på lokalruterne. Som alternativ kan der stilles krav om Euro 5 eller Euro 6 dieselbusser på Rute 8C, der også varetager bybuskørsel på ruten Ribe - Darum - Tjæreborg - Esbjerg Bybusterminal - Gjesing Station - Tarp - Varde. Da det er forventningen, at der kan indføres el-drift på alle buslinjer inden for en kortere årrække, kan kontraktperioden for lokalruterne forkortes til en varighed til 4 år med mulighed for forlængelse i 2 år.


Hvis omkostningerne til alternative drivmidler mod Esbjergpolitikernes forventning viser sig at ligge over et acceptabelt niveau, kan udbuddet annulleres og kørslen udbydes på ny.

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE