NYHEDER 7. SEP 2023 KL. 13:09

Politisk flertal vil støtte indkøb af grænsekrydsende tyske tog

Af: kollektivtrafik

Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 - det er i denne sammenhæng Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale, Alternativet og Dansk Folkeparti - er enige om at give transportministeren mandat til at støtte et tysk indkøb af tog, så de både kan køre på dansk og tysk strøm


Transportminister Thomas Danielsen (V) kan dermed give den tyske delstat Slesvig-Holsten tilsagn om, at den danske stat dækker merudgifterne ved indkøb af to ekstra togsæt samt til indretning af yderligere 21 togsæt til den grænseoverskridende trafik ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland.

Beslutningen er taget på baggrund af en undersøgelse, der blev sat i gang i forbindelse med aftalen om Infrastrukturplan 2035.

Med beslutningen bliver Tinglev i udgangspunktet til omstigningsstation mellem danske og tyske regionaltog, hvorved den indenlandske togtrafik får mulighed for at fortsætte til Sønderborg. Dermed kan Sønderborg fra omkring 2028 få mulighed for at få tog hver time, frem for et tog hver anden time som i dag.

En gennemførelse af timedrift til Sønderborg forudsætter dog, at politikerne til den tid finder ud af finansieringen. 

Garantistillelsen over for Slesvig-Holsten forudsætter Finansudvalgets tilslutning ved aktstykke.


Forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har aftalt, at mulighederne for at forlænge de tyske tog længere nord på end Tinglev skal undersøges nærmere i det fremadrettede samarbejde med delstaten Slesvig-Holsten. 


Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 blev det besluttet at gennemføre en undersøgelse af muligheden for tyske tog på strækningen Flensborg-Padborg-Tinglev - herunder med direkte togforbindelse til Kiel.

Interesserede kan læse "Kommissorium for undersøgelse af togtrafikken over landegrænsen mellem Danmark og Tyskland" her: