NYHEDER 10. SEP 2021 KL. 18:00

Rådgivende ingeniør-virksomhed etablerer fælles skandinavisk forretningsenhed for jernbaner

Af: kollektivtrafik

Den danske rådgivervirksomhed Niras har skabt en ny fælles skandinavisk enhed for jernbaner, som vil blive realiseret 1. oktober. Den nye enhed oprettes som følge af, at Niras de senere år har fået stadigt flere opgaver på store projekter i Norge og Sverige - eksempelvis den nye station i Moss


Niras’ nye enhed for jernbane og skal dække hele det skandinaviske marked, men vil hovedsagelig have fokus på Danmark og Norge. Enheden vil tælle 55 medarbejdere fordelt på kontorer i Allerød, Oslo, Trondheim og Kolding, og den vil blive ledet af Theis Tarp Rasmussen, der samtidig fortsætter med at være leder af Niras i Norge.

Enheden fortsætter Niras' fokus rettet mod jernbane i Danmark og Norge, og den vil levere ydelser til Banedanmark, Trafikstyrelsen, DSB, Lokaltog og Movia i Danmark plus Bane Nor og Jernbanedirektoratet i Norge. Dertil kommer en række udvalgte totalentreprenører. Enheden dækker alle ydelser relateret til jernbaneprojekter, hvilket også omfatter afledte anlægsarbejder.

- I forvejen samarbejder vores medarbejdere i stor stil på tværs af kontorerne i Danmark og Norge, så vore medarbejdere kender hinanden rigtig godt. Den nye enhed er en logisk konsekvens af den eksisterende situation, siger Theis Tarp Rasmussen, der vil dele sin tid mellem kontorerne i Danmark og Norge.

Danske kompetencer og norsk ordrebog
- Vi ser et stort potentiale i at styrke det skandinaviske samarbejde endnu mere. I Danmark har vi igennem mange år løst flere større og mindre opgaver inden for baneområdet for kunder som Banedanmark, Trafikstyrelsen og lokaltog og har opbygget stærke kompetencer inden for alle relevante fagområder inden for jernbane. Den nye enhed vil styrke vores samlede position i Skandinavien, siger Carsten Heine Lund, der er direktør for Infrastruktur i Niras.

Han understreger, at de større infrastrukturprojekter er vigtige for Niras, fordi de både skaber omsætning og samarbejde på tværs af en række sektorer og forretningsenheder i virksomheden.

- I Norge er vi i løbet af de seneste fire år lykkedes med at opbygge en omfattende portefølje af baneprojekter i tæt samarbejde mellem Danmark og Norge. Vores nye enhed giver os flere muskler og gør os mere robuste. Vores kunder får fordel af vores øgede, fælles kapacitet, og vores medarbejdere får flere muligheder for faglig sparring og udvikling, supplerer Theis Tarp Rasmussen.Tog og jernbaner