NYHEDER 28. JUN 2021 KL. 12:12

Region Sjælland hilser politisk enighed om nye vejforbindelser og støtte til Østbanen velkommen

Af: kollektivtrafik

Der er udbredt glæde og tilfredshed hos Region Sjælland og de 17 kommuner med den nye infrastrukturaftale, som S-Regeringen præsenterede mandag. Motorveje til Kalundborg og Næstved samt støtte til sporrenovering af Østbanen mellem Køge og henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig er en del af den indgåede aftale


- Det er lykkedes rigtig godt for os at sætte de sjællandske ønsker på dagsordenen, og det er en fornøjelse at se, at de ønsker, vi i fællesskab har prioriteret højest, nu bliver til virkelighed. Det er en god aftale, som vi kan være tilfredse med. Der kommer nu de midler, der skal til for at få renoveret sporene på Østbanen, hvilket jeg personligt er meget glad for at se. Det har holdt hårdt, men nu kan vi komme videre, siger Heino Knudsen (S), der regionsrådsformand i Region Sjælland.

Regionen og kommunerne har i fællesskab prioriteret motorvejene til Kalundborg og Næstved højest på vejområdet. På området for kollektiv trafik er der udover penge til renovering af Østbanen også sat penge af til en videre udbygning af baneforbindelsen mellem Roskilde og Kastrup Lufthavn og en række andre projekter inden for veje og kollektiv trafik.

 

 

 



Tog og jernbaner