NYHEDER 12. JUL 2019 KL. 10:00

Rejsekort og Rejseplanen har fået en ny fælles organisation

Af: Mikael Hansen

Rejsekort og Rejseplanen har fået en ny fælles organisation
CLaus Rehfeld Moshøj er direktør i Rejsekort-Rejseplanen A/S

Trafikselskaberne og togselskaberne var allerede fra maj 2018 i gang med en sammenlægning af Rejsekort og Rejseplan, da VLAK-regeringen tog initiativ til at lovfæste arbejdsgrundlaget for de to landsdækkende tjenester. Den 1. juli 2019 trådte loven i kraft, og den praktiske fusion er for længst gennemført. Tilbage står en omfattende juridisk opfølgning med gennemgang af alle aftaler.


 

Den 1. januar 2019 flyttede Rejseplanen A/S, Bus & Tog samt Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ind på rejsekortselskabets adresse i Søborg med direktøren i Rejsekort A/S, Claus Rehfeld Moshøj som fælles direktør. Ændringen af Lov om Trafikselskaber var på det tidspunkt under forhandling i Folketinget, så den formelle fusion måtte vente, til loven var vedtaget. Det blev den først i april 2019 og den træder i kraft 1. juli 2019. På de indre linjer tager den nye organisation form, efter at en lang række pligtopgaver er ved at være udført.

”Der er så småt ved at være ro over feltet efter nogle meget hektiske måneder”, siger Claus Rehfeld Moshøj. ”Vi har haft den udfordring, at fusionen ikke skulle kunne mærkes overhovedet i den daglige drift af rejsekort og rejseplanen, og det er også lykkedes. Det betyder også, at nogle af fusionsopgaverne har taget forholdsvis lang tid. Drift og sikkerhed kom i første række.”

 

Store driftsopgaver

Rejsekort er nu fuldt implementeret og er blevet en del af den kollektive trafiks hverdag i hele landet. Der er udstedt 2,7 mio. rejsekort, så en meget høj driftssikkerhed står allerøverst på rejsekortselskabets dagsorden.

”Vi kan ikke acceptere, at hverken kunder eller selskabernes personale oplever bare den mindst usikkerhed i brugen af Rejsekort”, forklarer Claus Rehfeld Moshøj. ”Der er sket den udvikling, som mange har længtes efter: Rejsekort er på vej til at gå i ét med tapetet, der er næsten ingen negativ presseomtale længere, og vores kundeundersøgelser viser en stejl opadgående kurve for kortets omdømme.”

Rejseplanen har udviklet sig fra en simpel søgemaskine til at være Danmarks fjerde-største app – i selskab med internationale giganter som Facebook og Google. Samtidig er Rejseplanen blevet en vigtig dataleverandør af realtidsinformation til stationer, terminaler og busser over hele landet.

”Den kollektive trafiks selskaber og kunder er lige så afhængige af Rejseplanens ydelser som de er af Rejsekortets, ” siger Jens Willars, kundechef i den nye fælles organisation. ”Der er rigtig mange, der er afhængige af, at vores trafikinformation er fuldt opdateret og fuldt tilgængelig – bogstavelig talt fra minut til minut.”

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er også flyttet med til Søborg, men har sin egen interne organisation og er den mindst påvirkede af fusionen da det er et uafhængigt selskab i forhold til Rejsekort & Rejseplan A/S.

 

To kulturer skal fusioneres

”Det er er helt særlig opgave, at få to udviklingsorganisationer til at arbejde tæt sammen”, siger Claus Rehfeld Moshøj. ”Der er jo tale om to grupper meget engagerede og dedikerede medarbejdergrupper, som virkelig har haft en mission i deres arbejdsliv – men meget forskellige. Det har været særlig udtalt i en lang udviklings- og implementeringsperiode. I de seneste 1½ år har begge organisationer ændret sig til i højere grad at være driftsorganisationer, og det stiller nye og anderledes krav og ændrer på organisationens prioriteringer.”

Claus Rehfeld Moshøj ser den nye organisation stående midt i denne proces, hvor det handler om at finde fælles mål og samtidig også fusionere de to organisationers udviklingsarbejde i nogle fælles projekter. En følgende artikel her på portalen vil omtale dette nærmere.

Fusionen har følger på det formelle plan. Blandt opgaverne er at beslutte, hvad selskabet skal hedde. Loven åbner mulighed for at kalde det noget andet end Rejsekort & Rejseplan A/S. 

De to hidtidige selskaber Rejsekort og Rejseplanen har forretningsaftaler og samarbejdsaftaler med en lang række meget forskellige parter. Alle disse aftaler skal gennemgås, revideres og evt. genforhandles.

”Det er især de aftaler, der har strategisk betydning, som vi bruger mange ressourcer på lige for tiden”, forklarer Claus Rehfeld Moshøj. ”Mange andre aftaler skal blot opdateres med vores nye navn”.

 

Baggrunden

Trafikselskaber og togselskaber har længe haft en ganske kompliceret samarbejdsstruktur – med klare historiske rødder. Først blev Bus & Tog samarbejdet i 1997 etableret som forening med sekretariat efter den skelsættende takst- og billetteringsaftale, som bl.a. gav togpassagerer gratis bus til og fra toget i byområderne. Bus & Tog samarbejdet startede samtidig de projekter, som senere blev til Rejseplanen og Rejsekort. Selskabet Bus & Tog har nu udspillet sin rolle og er på vej til at blive nedlagt.

Også i 1997 blev Rejseplanen oprettet som selvstændigt selskab. Fra at være en lille hjemmeside med begrænset geografisk dækning er Rejseplanen nu blevet til en omfattende søgemaskine og et datacenter, som løser en bred vifte af opgaver.

Efter et omfattende forarbejde blev selskabet Rejsekort A/S stiftet i 2003, og efter en lang og frustrerende udviklingsperiode kunne rejsekort endelig tages i brug fra en spæd start i 2010 til den landsdækkende implementering blev afsluttet på Fyn i 2017. Intet produkt i den kollektive trafik har været så udskældt som rejsekort. I de seneste par år er kritikken af kortet dog forstummet – næsten.

 

Loven og dens formål

Når trafikselskaber og togselskaber alligevel var i gang med en fusionsproces, hvorfor skulle der så en lov til?

Der er to dele i loven. Den ene del handler om oprettelsen af selskabet Rejsekort & Rejseplan A/S. Som beskrevet er der ikke de helt store problemer omkring dette. Lovens anden del handler om at åbne og formalisere adgangen til Rejseplanen og Rejsekort.

Jens Willars forklarer: ”Det har længe været planen at få indenrigsflyene med i Rejseplanen, og vi har længe arbejdet med at åbne for flere transportformer bl.a. i projektet MinRejseplan. Det har loven nu formaliseret, sådan at alle med en tilladelse til persontransport har ret til at blive optaget i Rejseplanen. Det koster noget, men prisen skal være fair i forhold til den markedsandel, den enkelte enhed har i markedet og i forhold til antal søgninger.”

Udefra set har det set ud som om den nu afgåede transportminister Ole Birk Olesen (LA) gav Rejseplanen og dens ejere et kraftigt spark bagi. Det lyder mere fredeligt, når du forklarer det.

Jens Willars: ”Det er vel nærmere transportsektoren som sådan, der har fået et skub eller klar retning med loven, samtidig med at sektoren er blevet introduceret for en lang række nye mobilitetsformer som samkørsel, delebiler og delecykler, der er blevet udbredte og efterspurgte blandt brugerne.”

Claus Rehfeld Moshøj supplerer afsluttende: ”Man kan spørge om det er godt eller skidt, at staten blander sig så meget i Rejsekort og Rejseplanen. Vi ser det nok mest fra den positive side: Rejsekort og Rejseplanen er nu anerkendt som en vigtig national infrastruktur, som er forankret i lovgivning. Vi ser det som en styrkelse af den kollektive trafik – et grundlag, som fremtidens løsninger i sektoren bliver bygget op omkring.”SENESTE NYT