NYHEDER 26. FEB 2020 KL. 15:00

Midttrafiks miljøkonference: Sådan bliver busserne klimavenlige

Af: Mikael Hansen

Der er ved at være indsamlet en del erfaringer med klimavenlig busdrift. Movia er langt fremme med elbusser. Midttrafik og de øvrige jyske trafikselskaber har gode erfaringer med biogasbusser.

 

Klimavenlig busdrift i 2020 er og må være en blanding af elbusser og gasbusser. Det var hovedbudskabet fra Jens Boe Jacobsen, direktør for forretningsudvikling i Arriva Danmark på Midttrafiks miljøkonferencen, som blev afholdt 7. februar i Silkeborg. Elbusser er den oplagte løsning i bybustrafikken, men biogasbusser er en lige så oplagt løsning på regionale busruter. Begge løsninger kan umiddelbart sættes i drift med dagens teknologi og økonomi.

Jens Boe Jacobsen gav dermed udtryk for en pragmatisk tilgang til den grønne omstilling. Han så året 2033 som den mållinje, branchen bør styre efter. I 2033 kan den kollektive bustrafik være 100 procent CO2-neutral, men det er vigtigt at tage beslutningerne nu – hellere i dag end i morgen.

Han opfordrede kommuner, regioner og trafikselskaber til at bruge de indhøstede erfaringer med elbusser og biogasbusser. Det vigtigste er at tilpasse udbudsvilkårene til de nye vilkår, så der er en rimelige grad af sikkerhed og risikodækning for operatørerne. Hans fremhævede Movias arbejde med udbudsvilkårene – især for elbusser.

 

Movias erfaringer

Kontraktchef Jeppe Gaard fortalte om Movias erfaringer med introduktion af elbusser i 2019. Han understregede den forudgående markedsdialog som helt afgørende for de tilpasninger, der er foretaget i udbudsvilkårene: Længere kontrakter, længere forberedelse inden driftsstart og forskellige tekniske særregler for eldriften og for overgangen mellem dieseldrift og eldrift. Disse elementer har været præsenteret flere gange. Nyt var nogle detaljer om Movias rammeaftale med Siemens om opstilling og drift af ladeudstyr. En stor ladestation ved rutens endestation kan etableres for mellem 2 og 3 millioner kroner, hvor udstyr, installation og tilslutningsafgift er de største poster.

 

Midtjylland har mange transportudfordringer

Direktør Palle Damborg, Jysk Display, formand for DI’s udvalg for transport og infrastruktur, beskrev transportudfordringerne for de midtjyske virksomheder. DI har spurgt medlemmerne om deres ønsker til deres kommune, og her står transport og infrastruktur øverst på listen, næsten punkt er rekruttering af arbejdskraft. I Midtjylland er ønsket endnu mere markant end i de øvrige regioner.

Det vigtigste for virksomheder er det overordnede vejnet, dernæst kommer det lokale vejnet og som nr. 3 står kollektiv trafik. Som bekendt pendler danskerne længere og længere år for år, også på det punkt ligger Midtjylland en forskærms længde foran de øvrige regioner.

I Midtjylland har de fleste bil, men DI’s undersøgelser viser, at der alligevel er 20-30 procent af husstandene, som ikke har bil, og 22 procent af arbejdsstyrken arbejder i erhvervsområder, som ikke er betjent af kollektiv trafik. 10 procent af Midtjyllands unge har mere end 45 minutters transporttid til ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse.

Virksomhederne bakker generelt om kollektiv trafik – specielt deres lokale kollektive trafik.  I en undersøgelse, som COWI har udført for DI er én af konklusionerne:

”Hvis 10 pct. af passagererne vælger den kollektive trafik fra og i stedet tager bilen, så koster det samfundet 756 millioner kroner årligt.”

 

Elbus eller gasbus?

Konklusionerne om transport og mobilitet i Region Midtjylland kan ikke sammenfattes i ét enkelt sæt af anbefalinger. Trængsel er et stort tema i Aarhusområdet, mens de landlige områder i vest er præget af store afstande og stagnerende eller negativ befolkningsudvikling. En tredje udfordring findes i købstæderne i Midt- og Østjylland.

Skal det så være elbusser og biogasbusser i min kommune i Midtjylland?SENESTE NYT

NYHEDER 31. MAR 2020 KL. 10:57
Metroen åbnede i stilhed

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE