NYHEDER 21. DEC 2021 KL. 22:25

Stationspuljen: Der skal være mere trygt og mere liv på landets stationer

Af: Redaktionen

Parterne bag Infrastrukturplan 2035 er blevet enige om principperne bag puljen til mere trygge, attraktive og grønne stationer. Puljen skal blandt andet gå til tryghedsskabende initiativer på stationer og til at skabe liv og aktivitet på stationer.


Med en pulje på 350 millioner kroner er partierne bag Infrastrukturplan 2035 klar til at skabe mere tryghed på udsatte stationer. Derudover skal puljen bidrage til at skabe liv og aktivitet på stationer, projekter der understøtter til- og frabringer transport til stationer ved for eksempel cykelparkering og lademuligheder og samtidig give mulighed for at understøtte udviklingen i lokalsamfundet uden for de større byer ved at udleje stationsbygninger til lokale lejemål. Bæredygtighed og optimering af energiforbruget vil også tænkes ind i forbindelse med udmøntning af projekter på stationer.


Regeringen (Socialdemokratiet) er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne nu blevet enige om principperne for udmøntningen af puljen.


DSB vil i 2022 udarbejde et oplæg for anvendelse af puljen til forligskredsen. En gang årligt skal forligskredsen træffe beslutning om, hvilke projekter der skal igangsættes.

Projekter i puljen kan omfatte:
• Tryghedsskabende initiativer på stationer – særligt på S-togsstationer i hovedstadsområdet.
• Initiativer, som skal skabe liv og aktiviteter på stationer.
• Initiativer som skal skabe sammenhæng mellem stationsområdet og tilstødende områder.
• Initiativer, som skal skabe grønnere stationer.

Puljen er på 350 millioner kroner og skal gå til undersøgelserne og gennemførsel af projekterne, der besluttes af forligskredsen.


DSB skal stå for projekterne
Citat fra forligskredsens principper for puljen:
”DSB inddrager Banedanmark, relevante kommuner og organisationer i udarbejdelse af det årlige oplæg til prioritering af projekter. Dette skal ske med henblik på at sikre en sammenhængende planlægning og med henblik på at DSB kan videregive lokale input
forud for forligskredsens udvælgelse af stationsprojekter. I forbindelse med selve projektudførelsen skal DSB ligeledes inddrage den relevante kommune, som stationen er placeret i.

Der er afsat 350 mio. kr. til undersøgelser og gennemførelsen af projekter. Midlerne tilføres DSB i 2022 og skal udmøntes af forligskredsen fra 2022 og frem, indtil midlerne i puljen er anvendt.”Infrastruktur Mobilitet Tog og jernbaner