NYHEDER 1. SEP 2023 KL. 14:21

SVM-Regeringen afsætter fire gange 100 millioner kroner ekstra til kollektiv transport

Af: kollektivtrafik

Med næste års finanslov agter SVM-Regeringen at afsætte 400 millioner kroner ekstra til den kollektive transport. De 400 millioner kroner fordeles med 100 millioner kroner hvert af de kommende fire år


Med sit finanslovsforslag vedgår SVM-regeringen, at den kollektive transport uden for de store byer er udfordret. Færre passagerer presser økonomien, og mange steder i landet betyder det færre afgange, der igen giver færre passagerer. 

SVM-Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på nye løsninger for den kollektive transport i særligt de dele af landet, hvor busserne langt fra er fyldte. I finanslovsforslaget for 2024 er SVM-Regeringen klar med 400 millioner kroner ekstra over de næste fire år som en ekstra håndsrækning til den kollektive transport. 

SVM-Regeringen vil senere tage stilling til den konkrete udmøntning af de ekstra 400 millioner kroner. Pengene kan blandt andet bruges til at indarbejde ideer fra ekspertudvalget, når udvalgets anbefalinger foreligger. Midlerne giver også mulighed for initiativer på kortere sigt.

- Vi har brug for at tænke helt nyt, og derfor har jeg også store forventninger til ekspertudvalget. Med de ekstra 400 millioner kroner er der luft til at skubbe på udviklingen i den kollektive transport. Man skal også uden for de større byer kunne komme rundt uden kørekort, siger transportminister Thomas Danielsen (V).

De regionale trafikselskaber har i år fået udmøntet 140 millioner kroner i ekstraordinært tilskud.

Samtidig er det aftalt i økonomiaftalerne at hæve deres kassekredit med i alt 600 millioner kroner.Økonomi