NYHEDER 1. JUL 2024 KL. 09:20

Taxiloven gælder ikke på fire små øer

Af: kollektivtrafik

Fire små øer er fra mandag 1. juli fritaget fra reglerne i Taxiloven. Dermed kan alle køre på øerne med betalende passagerer uden krav som sædeføler og taxameter


Bågø, Endelave, Hjarnø og Orø er fra den 1. juli fritaget fra taxiloven. Det betyder, at alle lovligt kan køre med alle på øerne - mod betaling. De fire øer, er de første, der er fritaget fra taxiloven. Transportministeriet oplyser, at flere ansøgninger er under behandling.

-Vi taler om områder, hvor det ikke er muligt at få en taxa. Med ø-taxa-ordningen sikrer vi maksimal mobilitet ved en liberalisering af området således, at alle kan køre med alle - uden krav om chaufførkort, sædeføler og taxameter, siger transportminister Thomas Danielsen (V).

Siden årsskiftet har det været muligt for kommuner at søge om fritagelse for taxiloven for øer mindre end Bornholm.

Fakta om ændring af Taxiloven:

  • I oktober sidste år fremsatte transportministeren et forslag om at ændre taxilovens anvendelsesområde, så loven - hvis der lokalt er et ønske om det - ikke finder anvendelse på øer, der ikke er bro- eller landfaste, og hvor der ellers generelt ikke i finder taxikørsel sted. Lovforslaget blev senere vedtaget, så alle ikke bro- eller landfaste øer undtagen Bornholm kan undtages taxilovens anvendelsesområde
  • For at en ø kan undtages fra taxilovens anvendelsesområde, er det er krav, at der ikke i forvejen er taxibetjening på øen, og brancheorganisationerne vil i den forbindelse blive hørt
  • Formålet med lovændringen er at fjerne barrierer og dermed gøre det nemmere og billigere at køre med andre mod betaling på øerne
  • Det er den enkelte bilejers ansvar at have de rette forsikringer og at følge skattereglerne
  • Lovændringen betyder, at der ikke er krav om chaufførkort og krav om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, da det vurderes, at kørselsbehovet ikke er proportionelt med kravene, når kørslen er begrænset og udelukkende foregår på en lille ø


Taxikørsel