NYHEDER 13. FEB 2022 KL. 23:30

Teleselskab lancerer analyseredskab til grøn mobilitet

Af: Redaktionen

Telia præsenterer ’Travel Emission Insights’ – et banebrydende digitalt redskab, der kan hjælpe kommuner og regioner med at reducere deres klimaaftryk ud fra analyser af persontransport.


Danmark skal som samfund reducere de samlede drivhusgasudledninger med 70 procent i 2030. Den indenlandske persontransport står for godt 20 pct. af Danmarks samlede emissioner, og derfor er CO2-reducerende tiltag på trafikområdet afgørende.


Travel Emission Insights er baseret på Telias eksisterende Crowd Insights-løsninger, der bygger på anonymiserede og aggregerede mobilnetværksdata fra 16 millioner Telia-abonnenter i Norden og Baltikum. Datamængden er repræsentativ for befolkningen i hvert land, og ud fra mobilitetsanalyser af disse data kan man eksempelvis fastlægge antallet af mennesker på forskellige lokationer på et givent tidspunkt samt kortlægge bevægelsesmønstre og transportformer.


I Travel Emission Insights-løsningen samkøres disse informationer med CERO-modellen, som er en beregningsformel udviklet i 2007 ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Simulering anviser nye løsninger


CERO-modellen er baseret på mere end 300.000 rejsevaneundersøgelser, hvor transportformer og rejsetider kombineres med modeller for CO2-udledning. Dermed kan redskabet forudse fordelingen af transportvalget for større grupper af mennesker og kan beregne CO2-udledningen.


Resultaterne kan bruges til at anvise bedre og grønnere transportalternativer; et mønster af nye muligheder, som kan understøttes af forskellige tiltag – for eksempel andre transportformer, optimeret infrastruktur, udbygget offentlig trafik, information om alternativer mv.Bæredygtighed Energi og miljø Trafikplanlægning