NYHEDER 16. MAR 2023 KL. 17:00

To fynske stationer bliver sat i stand

Af: kollektivtrafik

Ringe og Svendborg Stationer skal være mere indbydende steder at opholde sig. Det er blandt andet formålet med de gennemgribende renoveringer af de to stationsbygninger, som forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har godkendt


Med godkendelsen får DSB, der ejer stationrne, mulighed for at sætte gang i en totalistandsættelse af stationerne både udvendigt og indvendigt. Målet er blandt andet at binde stationen bedre sammen med lokalsamfundet. DSB har i en periode ønsket at få renoveret de to stationer, og med udmøntningen af puljepenge er det nu blevet muligt.

Der er afsat op til 20 millioner kroner til hvert af de to projekter alt efter omfang og behov.
Istandsættelsen af både Svendborg og Ringe stationer kræver yderligere undersøgelser og projektering, inden arbejdet går i gang. I øvrigt er stationsbygningen i Svendborg kategoriseret som bevaringsværdig, og istandsættelsen kræver derfor en tæt dialog med Svendborg Kommune.

Pengene kommer fra puljen til mere trygge og attraktive stationer, der blev afsat i forbindelse med Infrastrukturplan 2035. Der er i alt 350 millioner kroner i puljen, der udmøntes årligt indtil, at pengene er opbrugt. Det er DSB, der indstiller projekter til puljen, som godkendes af forligskredsen bag Infrastruktur 2035.

 Tog og jernbaner