NYHEDER 11. SEP 2019 KL. 20:46

Trafikprognose varsler sammenbrud i Aarhus om 15 år

Af: kollektivtrafik

Nye beregninger viser, at trafikken i Aarhus vil bryde sammen i 2035. I det lys fremlægger rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), en række løsningsforslag, som samlet set vil løbe op i 16 milliarder kroner. Forlagene vil ifølge rådmanden gøre det muligt at prioritere de nødvendige investeringer


Aarhus skal investere massivt i infrastruktur, hvis byen ikke skal bryde sammen af trafikkøer. Nye beregninger tegner et billede af sammenbrud på alle overordnede vejforbindelser i 2035, hvis der ikke investeres massivt. De nye prognoser siger eksempelvis, at Ringgaden og Ringvejen skal have plads til 25 procent flere biler i morgentrafikken.

- Vi er en by i voldsom vækst. Frem til 2050 bliver vi 110.000 flere borgere i kommunen, og vi bliver et stadigt kraftigere centrum i den østjyske byregion. Det er dyrt af vokse så kraftigt, og det er vi nødt til at forberede os på allerede nu, hvis vi ikke skal blive kvalt af vores egen succes, siger Bünyamin Simsek.


Han har forud for budgetforhandlingerne i kommunen præsenteret beregninger for den trafikale udvikling i Aarhus frem mod 2050, som Teknik og Miljø-forvaltningen ved hjælp af en ny trafikmodel har udarbejdet. Sammen med beregningerne præsenterede han et katalog med konkrete bud på, hvad der skal til for at vende udviklingen.


Kataloget peger på investeringer i alle transportformer på 9,2 milliarder kroner de næste ti år og i alt 16 milliarder kroner frem mod 2050. Det drejer sig om nye strækninger med højklasset kollektiv trafik, en ny trafikcentral, udvidelse af Ringvejens kapacitet, udvidelse af en række indfaldsveje og omkring 70 andre projekter, der skal forhindre sammenbruddet.

- Jeg vil anbefale mine kolleger i byrådet, at vi tager udfordringen her meget alvorligt. Vi skal om kort tid drøfte kommunens anlægsinvesteringer de næste ti år, og jeg vil gøre mit for at gøre det klart for byrådet, hvilken skade byen - og livet i den - vil tage, hvis vi ikke gør noget markant for infrastrukturen, siger Bünyamin Simsek og fortsætter:

- Derfor har jeg fremlagt et katalog med tiltag, der vil skabe fremkommelighed for alle, og give aarhusianerne mulighed for at komme frem med det transportmiddel, som kan få deres hverdag til at gå op bedst muligt.

Bünyamin Simsek skønner, at sammenbrud i morgentrafikken på alle byens indfaldsveje vil gøre det umuligt at fastholde vækstraten i Aarhus og blive ved med at tiltrække den arbejdskraft, som erhvervslivet har brug for.

- Det er store radikale og kostbare investeringer, vi står overfor, men de er også nødvendige, hvis vi skal fastholde Aarhus som Vestdanmarks lokomotiv. Vi står i spidsen for det bybånd, der om 20 år vil strække sig fra Randers til Kolding og udgøre en fjerdedel af Danmarks befolkning. Og det er helt særlige udfordringer, vi har, for at skabe sammenhæng i mobiliteten over så stort et område, siger rådmanden.