NYHEDER 17. JAN 2024 KL. 12:47

Trafikselskab i Nordjylland kører med nye priser fra søndag 21. januar

Af: kollektivtrafik

Nordyllands Trafikselskab - NT - regulerer, ligesom landets øvrige trafikselskaber, taksterne her i januar. Det sker søndag 21. januar, hvor prisen reguleres opad for rejser på Rejsekort og Pendlerkort, mens der ikke ændres på priserne for enkeltbilletter


Priserne stiger også på zone- og gruppebilletter og på en række af NT's faste specialbilletter - eksempelvis Travel Pass og Udflugtsbillet.

Endelig stiger prisen på Plustur, Flextur og Flexhandicap.

Plustur:
Fra 21. januar koster det 12 kr. pr. tur, hvilket svarer til prisen for en rejse med bus eller tog i en enkelt zone. Der er dog den undtagelse, at elever med Skolekort og studerende med Ungdomskort fortsat kan benytte Plustur til 0 kr. Ved bestilling oplyses informationer om hhv. Ungdomskort eller Skolekort, og så vil prisen blive sat til 0 kr.

Flextur.
Priserne stiger også på Flextur. Det gælder bl.a. kilometertaksten der skifter fra 6 til 7 kr. for den lave takst og fra 12 til 14 kr. for den høje. Nattaksten hæves fra 24 til 25 kr. og minimumsbetalingen stiger fra 180 til 200 kr. Læsø går over til høj takst.

Flexhandicap:
Taksten på Flexhandicap stiger fra 4,50 til 5 kr. pr. kilometer


NT gør opmærksom på, at prisen med Rejsekort er grundprisen for en voksen. Den endelige pris for en rejse kan være lavere, da den afhænger af kundetype, rabattrin og om, der rejses udenfor myldretiden - altså i tidsrummet mellem klokken 11 og 13 samt mellem 18 og 07 eller på en lørdag eller søndag.

 

De nuværende og kommende priser for enkeltbilletter (kontantbilletter), Rejsekort og Pendlerkort. (Illustration: NT)

 Billetter og takster