NYHEDER 3. FEB 2021 KL. 23:00

Virtuel konference: Transportministeren vil genstarte kollektiv trafik

Af: Mikael Hansen

Transportministeren vil genstarte kollektiv trafik
Transportminister Benny Engelbrecht på skærmen på den virtuelle konference 1. februar 2021.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) lover fuld opbakning til at løfte kollektiv trafik til mindst samme niveau som før, når corona-krisen klinger af. Han løftede nogle små hjørner af sløret for den kommende nationale mobilitetsplan, som han helst ser får en bred politisk opbakning.


Transportminister Benny Engelbrecht var første taler på KTF’s og TØF’s virtuelle konference den 1. februar 2021. Konferencen var den første af en række webinarer som erstatning for den udskudte/aflyste oktober-konference om kollektiv trafik.

Benny Engelbrecht indledte med at omtale corona-krisen, som har ramt den kollektive trafiksektor hårdt. Ministeren har forståelse for sektorens nervøsitet: Vil det være muligt at få passagererne tilbage i tilstrækkeligt stort tal, når corona-krisen klinger af? Han sagde indledningsvis:

-Kollektiv trafik har en fremtid, men corona-krisen lægger op til nye svar. Jeg havde aldrig troet, at jeg som transportminister skulle glæde mig over, at folk ikke tog toget eller bussen. Det har ikke været let. Jeg vil gerne rose trafikselskaber og operatører for jeres vilje og evne til at omstille jer. I skulle tage på arbejde og holde driften i gang, mens alle andre blev sendt hjem. Tusind tak for indsatsen.

-Regeringen har kompenseret trafikselskaberne for tabet af passagerindtægter i 2020, og vi har sat penge af til en forlænget kompensation i 2021.

Benny Engelbrecht hæfter sig ved, at den kollektive trafiks tilpasning til corona-vilkårene er blevet godt modtaget af passagererne.

-Kunderne har været tilfredse med kommunikationsindsatsen, og det er en læring, alle parter kan tage med over på den anden side, sagde Benny Engelbrecht.

Han understreger, at det bliver hårdt arbejde at få passagererne tilbage i busser, tog og metro.

”Alle mand på dæk!”, er ministerens opfordring.

 

Den grønne omstilling

Benny Engelbrecht ser en tæt sammenhæng mellem den grønne dagsorden og den kollektive trafiks genstart efter corona-krisen.

-Den grønne omstilling har den kollektive trafik i centrum på persontransportområdet. En stærk og attraktiv kollektiv trafik er helt afgørende, og den kollektive trafik skal selv være så miljø og klimavenlig som overhovedet muligt, udtalte transportministeren.

Kollektiv trafik får også en vigtig rolle i den kommende nationale mobilitetsplan. Transportministeren har allerede indgået grønne klimaaftaler med 15 kommuner og alle fem regioner. Han siger

-Flere kommuneaftaler er på vej, siger Benny Engelbrecht og fortsætter:

-Omstillingen til elbusser har en meget glædelig fremdrift for tiden, hvor Danmark ligger i spidsen i Europa med indkøb af elbusser. Det spændende punkt er, hvornår priskurverne for elbusser og dieselbusser ville krydse hinanden. Forventningen var indtil for kort tids siden, at det ville ske i 2025, men det er allerede sket i slutningen af 2020. For mig personligt var Esbjerg-eksemplet en god illustration af dette vendepunkt.

 

Billetprisen

Benny Engelbrecht ser også vigtig læring fra sommerpakken, hvor 50.000 billige rejsepas, 1 million Orange billetter og gratis eller billige færgebilletter til de danske øer blev udbudt med statsstøtte. Han konstaterer:

-Vi kommer ikke til at gøre det samme igen, men sommerpakken viste, at billetprisen betyder temmelig meget for brugen af kollektive trafik. Hvis man indenfor den eksisterende økonomi kan udbyde tomme sæder til lavere priser, kan det være én af måderne af vinde passagerer tilbage. Nye fleksible pendlerprodukter kan også være en mulighed, når flere – formentlig - skal arbejde hjemmefra.

Ministeren konstaterede, at Danmark i en sammenligning med de øvrige europæiske lande har takster på et europæisk gennemsnit i storbyområder, mens vi uden for de største byer ligger noget over gennemsnittet.

 

Mobilitetsplan er på vej

Den længe ventede nationale mobilitetsplan forventes forhandlet med Folketingets partier i foråret, og Benny Engelbrecht lægger stor vægt på, at det bliver en bred politisk aftale.

-Det bliver mere end en investeringsplan for infrastrukturinvesteringer. Ladeinfrastruktur til elbiler kommer f.eks. til at indgå, forklarede han.

Men uden at gå meget i detaljer. Flere spørgerne i webinaret forsøgte at lokke flere detaljer fra transportministeren: Hvad med BRT, road pricing, mål for den kollektive trafiks passagervækst? Lykkedes det så at få flere svar?

-BRT hører primært til i den store byer, hvor der allerede er initiativer i København og Aalborg. (Aarhus og Randers blev desværre glemt i farten, red.).

-BRT på Østbanen var der meget stor lokal modstand mod, fortsatte ministeren, som også lagde afstand til ønsket om nye måltal for passagervækst med denne afsluttende bemærkning:

-Der skal være en god sammenhæng mellem mål og midler, jeg foretrækker konkrete indsatser med effekt.

 

Den virtuelle konference kan genses her.KTF Transmission Billetter og takster Corona Mobilitet Passagertal Politik Trafikplanlægning

SENESTE NYT