NYHEDER 13. NOV 2023 KL. 11:51

Tunnelarbejde sender godstog ind at vende på Københavns Hovedbanegård

Af: kollektivtrafik

Fra søndag 26. november til mandag 1. januar skal godstog, der skal passere København, ind og vende på Hovedbanegården for at kunne køre videre øst- eller vestpå. Det skyldes, at der skal udgraves en ny tunnel på Ny Ellebjerg Station, så godstogene ikke kan køre ad den sædvanlige rute


Grunden til, at godstogene i fem uger skal ind for at vende på Københavns Hovedbanegård, er, at Metroselskabet udgraver og støber en ny gangtunnel på Ny Ellebjerg Station. Arbejdet betyder, at sporet mellem Ny Ellebjerg og Ørestad bliver lukket, så godstrafikken skal lægges om.

Udgravningen foregår under sporene, som normalt fører godstrafikken uden om København H. Projektet er en del af arbejdet med i de kommende år at udbygge Ny Ellebjerg Station til et nyt trafikalt knudepunkt i København.

I de fem uger kan der komme op til 36 godstog hvert døgn forbi Københavns Hovedbanegård. Og selvom godstrafikken bliver reduceret fredag 22. december, kan der i perioder komme ekstra pres på trafikafviklingen, påpeger man hos Banedanmark, der melder klar til at håndtere den ekstra trafik.

- Vores trafikledere får lidt flere brikker, der skal flyttes rundt på brættet, men Banedanmark har ekstra mandskab klar, så vi kan afvikle trafikken så optimalt som muligt. Samtidig reducerer DSB antallet af regionaltog i de fem uger, så der vil være mindre trængsel i sporene. Der kan dog opstå lidt flere forsinkelser og forstyrrelser i perioden end normalt. Vores bedste råd er at tjekke Rejseplanen og MitTog-app'en og væbne sig med en smule ekstra tålmodighed, siger områdechef i Trafikstyring i Banedanmark, Nicolai Smidt Sigsgaard.
 
Gangtunnelen på Ny Ellebjerg Station vil, når den er færdig, give passagererne bedre adgang til perroner til fjern- og regionaltog, S-tog og den kommende metrolinje M4 Sydhavn. Det er desuden besluttet, at Ny Ellebjerg skifter navn til København Syd, når køreplanen for 2024 træder i kraft i december. Det sker for at markere stationens nye status som trafikalt knudepunkt.


Fakta om internationale godstog:

  • Danmark er en del af en international godskorridor mellem Skandinavien og Middelhavet. Korridoren er 7.527 km lang og løber fra Palermo på Sicilien og op gennem Italien og via Brennerpasset, Innsbruck i Østrig, Hamborg og København til Stockholm og Oslo i nord.
  • Korridoren kaldes Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC) og er af stor betydning for godstransporten mellem Nord- og Sydeuropa
  • Medlemslandene i EU har forpligtet sig til at indføre en række banegodskorridorer på tværs af grænserne


Tog og jernbaner