NYHEDER 31. JAN 2018 KL. 15:46

Vejdirektoratet kan indgå aftale om Storstrømsbroen

Af: kollektivtrafik

Forligskredsen bag Storstrømsbroen - Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale, SF og k - bakker op om, at Vejdirektoratet underskriver kontrakten med det udpegede italienske entreprenørkonsortium, men at entreprenøren Condotte udgår. På den måde sikres det, at byggeriet af broen starter til tiden, og at den økonomiske sikkerhed er tilstede

Vejdirektoratet præsenterede tirsdag 30. januar forligskredsen bag Storstrømsbroen for sin økonomiske undersøgelse af det italienske entreprenørkonsortium bestående af firmaerne Itinera, Grandi Lavori Fincosit og Condotte. Undersøgelsen blev sat i gang på baggrund af den rekonstruktion, der blev meddelt af Condotte 9. januar i år.
Klik her
Det vindende konsortium stiller en samlet garanti på 480 millioner kroner, hvilket svarer til 23 procent af entreprisesummen.

Forligskredsen har på den baggrund givet sin opbakning til, at Vejdirektoratet kan underskrive kontrakten med det italienske konsortium. Da konsortiet ikke inden fristens udløb 31. januar kl. 12.00 havde givet tilsagn om, at Condotte kan underskrive kontrakten, er det planen, at Condotte udgår, og at Vejdirektoratet indgår en aftale med de to øvrige firmaer.

- Det er positivt, at Itinera og Grandi Lavori Fincosit stiller med en stor økonomisk garanti, og at de kan løse opgaven med at bygge den nye Storstrømsbro. Nu kan vi komme videre i processen, så byggeriet af broen ikke bliver forsinket, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Der vil i kontrakten indgå klausuler om selvrenselse og ophævelse.

Med tirsdagens aftale vil anlægsarbejdet kunne gå i gang i år, hvilket betyder, at en ny Storstrømsbro kan stå klar i 2022 (vejdelen) og i 2023 (banedelen).


Interesserede kan se et notat om redegørelse fra Kammeradvokaten om problemstillingen her:


SENESTE NYT

NYHEDER 11. JAN 2019 KL. 07:00
Metroen tester nye tog

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE