NYHEDER 6. JUL 2021 KL. 16:20

Debat: 2021 er halvvejs, hvad venter?

Af: kollektivtrafik

Halvdelen af 2021 er gået. Den kollektive trafik går til pausen, og den er bagud. Oven i købet skal kampen vindes med mindst tre overskydende mål: En sektor, der tager bestik af de udfordringer coronakrisen har givet på kort og lang sigt og tilpasser sig hertil. Et samfund, der giver danskerne en reel mulighed for at tage et bæredygtigt transportvalg. Og et kollektiv trafiksystem, der understøttet sammenhængskraft i hele Danmark - i by og på land


Første halvleg afsluttes med godt momentum…

Coronakrisen slog luften ud af passagertallet i den kollektive trafik, som nåede bunden i januar 2021. Passagertallet er siden steget i takt med samfundets genåbning. Et stærkt fokus har været på hygiejne, tryghed, afstand og rengøring for at bevare tilliden til sund og sikker ophold i de kollektive transportidler. Flere meningsmålinger foretaget blandt kunderne tyder på, at det er lykkedes. Blikket er derfor nu stift rettet mod passagertallene. Hvornår retter de sig, og når de op på niveauet fra før coronakrisen?

Allestedsnærværende Google - og tech-gigantens brugere - giver en indikation af, hvor langt vi nåede op til sommerferien. Rapporter om lokale bevægelsesmønstre opdateres på daglig basis. De viser at flere og flere færdes omkring knudepunkter for offentlig transport - eksempelvis bus- og rutebilstationer samt metro- og togstationer. Region Syddanmark fører an på vejen mod en normalisering, idet niveauet ved udgangen af juni, nåede niveau fra umiddelbart før coronakrisens udbrud (fra den 3. januar til 6. februar 2020).

Nuvel. Vi vil gerne se passagererne i busserne og togene, før vi tager det for gode varer, men vi tillader os at konstatere, at 1. halvleg blev afsluttet med et godt momentum med Region Syddanmark i spidsen.


Google LLC "Google COVID-19 Community Mobility Reports".


Det er også i Region Syddanmark, at man - ifølge rapporterne om bevægelsesmønstre - er tættest på normaliteten i forhold til at møde fysisk på arbejde (workplaces) og er vendt tilbage til detailhandlen og fritidstilbud (retail and recreation).

Sektoren har også responderet med nødvendige tilbud og tilpasninger til den nye situation.

Regeringens sommerpakke med tilbud om billigere rejser i den kollektive trafik
Trafikselskabernes produktudvikling med PendlerKlip tilpasset en hverdag, der går på skift mellem fremmøde og hjemmearbejde
Infrastrukturplanen er svag i forhold til den overordnede målsætningen om at reducere klimabelastningen fra vores transportsystem, men har en stor buket af relevante infrastrukturprojekter til den kollektive trafik - ingen nævnt, ingen glemt


Jokeren i 2. halvleg

Hvem skal vi sætte vores lid til i 2. halvleg? Givet - trods alt - et væsentligt statsligt rygstød til den kollektive trafik er tiden nu kommet til den lokale og regionale, kollektive trafik. De kommunalbestyrelser og regionsråd, der skal tage over den 1. januar 2022 sammensættes på valgdagen den 16. november 2021. Her kommer den lokale klimadebat til at dominere samtidig med, at politikerne skal have svar på, hvordan de skaber sammenhæng og vækst, mindsker trængsel og giver borgerne en god mobilitet. Arbejdet er selvfølgeligt i fuld gang mange steder, og kommunernes klimaplaner vil drive udviklingen. Det kan derfor godt være, at det er kommuner og regioner, der skal på banen for at score det nødvendig hattrick.

Fodboldanalogien er allerede trukket alt for langt. I sport er der trods alt en chance for, at held og gåpåmod sikrer sejren. Det vil ikke være nok for den kollektive trafik. Her kræves en gennemtænkt strategi, en høj politiske prioritering og en langsigtet målsætning, der ligger længere fremme end både 2 x 45 minutter, eller en valgperiode på fire år.Corona Debat