NYHEDER 17. APR 2024 KL. 13:58

2023 blev et tilfredsstillende år for Metroselskabet

Af: kollektivtrafik

2023 blev et tilfredsstillende år for Metroselskabet

I alt rejste 120 millioner passagerer med den københavnske metro i 2023. Det var en fremgang på godt 10 procent i forhold til året før. Metroselskabet, der driver metroen i hovedstadsområdet, forventer, at passagertallet vil fortsætte med at stige - både på grund af befolkningstilvæksten, fordi flere vælger at rejse med Metroen, og som følge af passagertilgang i forbindelse med åbningen af M4 Syd til sommer. Målet er, at 181 millioner passagerer vil benytte den københavnske metro i 2028


Metroselskabet har leveret et regnskabsmæssigt "tilfredsstillende" resultat for 2023 på 108 millioner kroner før af- og nedskrivninger. 

Resultatet for 2023 endte dog under den oprindelige forventning på om 130 millioner rejser i 2023. Afvigelsen skyldes færre passagerer end forventet på linjerne M3 og M4, der stadig er i indsvingsfasen efter åbningen i 2019 og 2020, mens resultatet for M1 og M2 endte på niveau med forventningerne.

Passagertilvæksten resulterede sammen med et lavere omkostningsniveau i et bedre resultat end forventet. Resultatet før af- og nedskrivninger blev på 108 millioner kroner, hvilket er 28 millioner kroner bedre end oprindelig budgetteret for 2023 - og 67 millioner kroner bedre end resultatet for 2022. Det lavere omkostningsniveau indeholdt blandt andet en kombination af effekten af ændringer i forhold til elafgifter, udskudte interne projekter og besparelser på driften.

2023 var samtidig også det første år med den nye strategi, ”Fremtidens Metro”. Strategien skal sikre, at Metroen også fremover er en attraktiv transportform, og at Metroselskabet bevarer sin position som den mest attraktive udbyder af bæredygtig mobilitet i hovedstaden.

Strategien indeholder blandt andet fokus på kundetilgangen og nedbringelse af klimaaftrykket.

- Stigningen i passagertallet og kundetilfredsheden indikerer en stabil og tilfredsstillende udvikling. Væksten i passagertallet for linjerne M1 og M2 er helt som forventet, men passagertallet for linjerne M3 og M4 er under forventningerne. Metroselskabet har derfor indledt en undersøgelse af årsagerne. Samtidig er der iværksat tiltag til at øge kendskabet til de to linjer - en indsats, som får et naturligt løft i forbindelse med, at forlængelsen af M4 til Sydhavn og Valby åbner i sommeren 2024, siger Jørn Neergaard Larsen, der er bestyrelsesformand for Metroselskabet.

Halvering af klimaaftrykket
Det er ligeledes Metroselskabets mål at halvere klimaftrykket for fremtidige Metroprojekter i forhold til eksisterende. Hvis det skal lykkes, så handler det ikke kun om materialevalg og byggemetoder, men i høj grad også om design og kontraktformer.

- 70 procent af en metrolinjes CO2-aftryk stammer fra anlægsarbejdet. Der er derfor meget at hente på det samlede klimaaftryk ved at sætte ind her. Samtidig har Metroselskabet's projekter en størrelse, hvor vi kan være med til at drive den bæredygtige udvikling i den danske bygge- og anlægsbranche fremad. Derfor er det også yderst tilfredsstillende, at Metroselskabet i projektet om forlængelse af M4 til Ydre Nordhavn allerede på dette tidlige planlægningsstadie har reduceret klimaaftrykket med 30 procent ved hjælp af et ændret design. De tidligere erfaringer Metroselskabet allerede har nu, kan bruges til at nå målsætningen på en eventuelt kommende M5-linje, siger Jørn Neergaard Larsen.

I forhold til strategiens øvrige fokusområder er der ifølge bestyrelsesformanden også stabil fremdrift.

Metroselskabet ser her og nu frem til, at M4-strækningen fra Københavns Hovedbanegård til København syd åbner til sommer.

- For Metroselskabet er det altid en skelsættende begivenhed at sætte nye linjer i drift. M4 til Sydhavnen vil skabe nye forbindelser i København, åbne nye bydele for byens borgere, og gøre hverdagen mere enkel for udefrakommende pendlere i regionen og landet, siger Jørn Neergaard Larsen.


Fakta om Metroselskabet efter 2023:

  • 2023-resultatet før af- og nedskrivninger blev bedre end budgetteret. Resultatet endte på 108 millioner kroner, hvilket var 67 millioner kroner bedre end 2022. Det skyldes primært stigningen i passagerer fra 108 millioner passagerer i 2022 mod 120 millioner i 2023.
  • I alt rejste 120 millioner passagerer med Metroen i 2023. Det forventes, at passagertallet vil fortsætte med at stige både på grund af befolkningstilvæksten, fordi flere vælger at rejse med Metroen, samt som følge af passagertilgang i forbindelse med åbningen af M4 Syd i 2024. Målet er, at 181 millioner passagerer benytter Metroen i 2028
  • Metroselskabet forventer til sommer at åbne forlængelsen af M4 i sydlig retning med fem nye stationer til det nye kollektive knudepunkt København Syd (tidligere Ny Ellebjerg Station), hvor Metroen vil møde regional- og fjerntog og flere S-togslinjer. Den nye linje vil betyde et stort løft af Københavns kollektive trafik. Den nye metrostrækning bliver 4,5 km lang og forventes at blive brugt af ca. ni millioner passagerer om året i 2030
  • Metroen's Net Promoter Score måler kundernes villighed til at anbefale Metroen til andre på en skala fra -100 til +100. Resultatet for 2022 var +62 og holdt dermed overordnet niveauet fra 2022, hvor resultatet var +63. En høj NPS betyder at selskabet leverer kerneopgaven - at give kunderne hurtig, højfrekvent, driftssikker og bæredygtig transport døgnet rundt
  • Metroen opretholdt i 2023 et højt niveau for den samlede driftsstabilitet, der landede på 99,3 procent for alle linjer. Driftsstabiliteten regnes som faktiske afgange kørt i overensstemmelse med planlagte afgange, og stabiliteten oversteg målsætningen på 98 procent
  • Et politisk flertal i Folketinget og i Københavns Borgerrepræsentation står bag arbejdet med en undersøgelse af en potentiel kommende metrolinje M5, der kan understøtte byudviklingen i nye områder og afhjælpe de trængselsproblemer, der i dag præger trafikken mellem Amager og det øvrige København. Der forventes at den politiske behandling er færdig i 2024

Letbaner/Metro/S-tog