NYHEDER 16. NOV 2020 KL. 10:55

Aarhus Letbane kører stadig stabilt

Af: kollektivtrafik

Driftsopgørelsen fra Aarhus Letbane for oktober viser, at Letbanen ligger et godt stykke over målopfyldelse på pålideligheden på alle strækninger. Derimod ligger rettidigheden lige under 95 procent, hvilket er et fald


Den samlede opgørelse for pålideligheden (andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte) endte på 98,5 procent og rettidigheden (andelen af afgange gennemført til tiden) på 94,8 procent. År-til-dato er tallene henholdsvis 98,9 og 96,4 procent.

Aarhus Letbane peger på, at pålideligheden i dagligdagen vægter højere end rettidigheden, da passagerne skal kunne regne med, at der kommer et tog.

Opdelt på strækninger ser udviklingen for oktober sådan ud:

NB: Aarhus Letbane har lavet nogle småjusteringer i måden driftsstatistikkerne opgøres på. Det har ingen betydning for den samlede drift, men det kan give små forskydninger i opgørelserne på de enkelte baner.


Indre strækning

Den indre strækning kører fortsat stabilt med en høj pålidelighed på 98,8 procent og en rettidighed på 98,0 procent. Tallene er dog en smule lavere end tidligere, hvilket skyldes den nye måde at opgøre driftsstatistikken på.
Andre årsager til driftsforstyrrelser er manglende letbanekøretøjer, fejl på overkørsler og en personpåkørsel ved Skødstrup, hvor forsinkelserne spreder sig til den indre strækning.


Odderbanen

Odderbanen kører fortsat med en meget høj pålidelighed på 99,6 procent og en rettidighed på 99,0 procent. Hovedårsagen til de få forsinkelser og aflysninger er mangel på klargjorte letbanekøretøjer.


Grenaabanen

Pålideligheden på Grenaabanen er faldet lidt til 97,3 procent. Rettidigheden er faldet til 86,3 procent, hvilket især skyldes manglende hastighedsopgradering mellem Ryomgård og Grenaa.

Godkendelsen til at køre op til 100 km/t på strækningen er kommet på plads, og Letbanetogene har siden 2. november 2020 sat hastigheden op. Aarhus Letbane forventer derfor, at det fremover vil betyde færre forsinkelser på Grenaabanen.

Planlagt vedligehold på overkørsel, manglende letbanekøretøjer, personpåkørsel ved Skødstrup og påkørsel af rådyr er desuden medvirkende årsager til driftsforstyrrelserne.

Aarhus Letbane peger på, at strækningen til og fra Grenaa vedbliver at være den mest sårbare - blandt andet på grund af sin længde samtidig, og at den er enkeltsporet.Letbaner/Metro