NYHEDER 11. SEP 2019 KL. 14:00

Arbejdsvilkårene i Flextrafik er blevet bedre

Af: Mikael Hansen

Arbejdsvilkårene i Flextrafik er blevet bedre

Sådan understøtter Sydtrafik gode løn- og arbejdsvilkår for chaufførerne i Flextrafik.

Der er kommet mere orden på flex-chaufførernes løn- og arbejdsvilkår i de seneste par år. Det skete med den lovmæssige afklaring, som kom med en ny formulering af overenskomstkravet i den nye taxilov, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

 

”Det afgørende er, at det nu er præciseret at alle skal rette ind efter en landsdækkende overenskomst, som er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter. Det er en afklaring, der har været ventet i nogle år”, siger Michael Aagaard, afdelingschef i Sydtrafik.

 

”Ærgerligt nok kom der flere regelsæt i spil i den tre-årige overgangsperiode for den nye taxilov, da de gamle tilladelser kører videre efter de mere upræcise krav i den gamle lov. For at undgå potentiel konkurrenceforvridning stiller Sydtrafik, i lighed med de øvrige trafikselskaber, krav til løn og arbejdsvilkår svarende til dem der gælder i taxiloven. Kravene gælder altså alle vognmænd, der har kontrakt med Sydtrafik, uanset hvilken tilladelse de kører på. Det har skabt større klarhed for alle parter.

 

”Med et centralt tilladelsessystem, der fastlægger adgangskravene til markedet, er det naturligt, at der også er et centralt kontrolorgan, som skal sikre en ensartet kontrol i henhold til lovgivningen”, forklarer Michael Aagaard. Det er Færdselsstyrelsen, der udsteder og kontrollerer de nye universaltilladelser til erhvervsmæssig personbefordring.

” I Sydtrafik skal vi ikke være eksperter i overenskomstforhold, som er et kompliceret område. Den kompetence må forudsættes at være til stede hos den tilladelsesudstedende myndighed og ikke mindst hos de repræsentative arbejdsmarkedsparter.”

 

Sydtrafik ser derfor myndighedskontrollen som den grundlæggende principielle metode til at sikre, overholdelse af lovgivningen, herunder ordnede løn- og arbejdsvilkår i Flextrafik.

I en overgangsfase er lovgivningskravet for de gamle tilladelser imidlertid ikke så præcist. Her vil Sydtrafik i konkrete sager rådføre sig med de relevante repræsentative arbejdsmarkedsparter for en afklaring af om de kontraktmæssige krav til løn og arbejdsvilkår er overholdt.

 

Sydtrafik har først fra seneste udbud registreret oplysninger om organisering blandt tilbudsgiverne. Her fremgår det, at hovedparten af de vognmænd, der har ansatte chauffører, er organiseret i en af de landsdækkende repræsentative arbejdsgiverorganisationer. Dermed er de per definition overenskomstdækket, og eventuelle tvister om overholdelse af overenskomsten afklares efter den danske model mellem de relevante arbejdsmarkedsparter.

 

Chaufførportalen

Sydtrafik har i de seneste år drevet en chaufførportal for Flextrafik i samarbejde med FynBus. Fra og med det seneste udbud er det blevet obligatorisk for Flextrafik-chaufførerne at have en profil på portalen, og det har ført til en femdobling af antallet af deltagere. Aktivitetsniveauet på portalen er også steget markant.

 

Michael Aagaard ser chaufførportalen som et vigtigt værktøj i samarbejde med chaufførerne og vognmændene:

”Det er først og fremmest en informationskanal, hvor alle de grundlæggende informationer om Flextrafik er tilgængelige for alle – hele døgnet og hele året. Den anden vigtige funktion er, at portalen understøtter uddannelse og faglig opdatering gennem en certificeringsfunktion. Endelig gennemfører Sydtrafik faglige kampagner – i øjeblikket er vi i gang med en kampagne om demens.”

 

Chaufførportalen er generelt blevet godt modtaget blandt chaufførerne.

”Der er selvfølgelig meget stor spredning i, hvor aktive de enkelte chauffører er”, siger Michael Aagaard. ”Det positive aspekt er, at vi kan gøre noget konstruktivt for de aktive og engagerede medarbejdere - vi kan faktisk uddanne Flextrafik-eksperter. Dem vil der altid være brug for.”

Michael Aagaard tilføjer, at chaufførportalen også er del af Sydtrafiks digitale satsning, som skal øge mulighederne for selvbetjening og vidensdeling på en moderne teknologisk platform

 

 

Fakta: Den gældende overenskomstparagraf i Taxiloven

§10. Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.