NYHEDER 27. FEB 2024 KL. 11:49

Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse er hævet for 2024

Af: kollektivtrafik

Skatterådet har fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel for 2024. I forhold til 2023 er der tale om en lille stigningi satserne


Omkring 1,2 millioner borgere i Danmark benytter sig hvert år af muligheden for fradrag i forbindelse med transport mellem hjem og arbejdsplads. Derudover modtager mange også godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

Satserne bliver i overensstemmelse med lovgivningen beregnet ved kørsel i bil, uanset om borgerne benytter offentlig transport eller andet. Hvert år fastsættes satserne for det kommende år af Skatterådet.

Skatterådet har taget afsæt i en benzinpris på 15,94 kroner pr. liter ved beregningerne af satserne for 2024. Ved fastsættelse af satserne indgår der i beregningerne også et skøn over omkostninger til bilens vedligeholdelse, der blandt andet omfatter udgifter til service, udskiftning af sliddele, afbalancering af dæk, supplerende rustbehandling og forsikringer med videre.

Reglerne for befordringsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. Det gælder uanset, hvilket transportmiddel man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner, får fortsat ikke nedsat satsen ved kørsel udover 120 kilometer.


Skattefri kørselsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den nødvendige kontrol hermed.

Satsen for udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er skønsmæssigt fastsat til 0,62 kroner pr. kilometer. Det svarer til en stigning på 1 øre. Stigningen i satsen tager afsæt i den procentvise ændring i forbrugerprisindekset.


Beregning af benzinprisen
Beregningen af satsen tager afsæt i en benzinpris på 15,94 kroner pr. liter. I skønnet over benzinprisen for 2024 er der taget udgangspunkt i den gennemsnitlige benzinpris i 2023, (95 oktan), som er fremskrevet til 2024 i overensstemmelse med forudsætningerne for udviklingen i benzinpriser m.v. i den seneste konjunkturvurdering - Økonomisk Redegørelse, august 2023. Der er dermed en samlet stigning på 7 øre sammenlignet med sidste år, hvor den var sat til 15,87 kroner pr. liter.


Interesserede kan læse mere om kørselsfradrag (befordringsfradrag) på Skat.dk - klik her:

 

Prisudviklingen på en liter 95 oktan benzin hos energiselskabet OK i peri0den fra januar 2022 til 27. februar i år.