NYHEDER 24. JUN 2021 KL. 08:00

KTF Transmission: Billetkøb er en barriere for mange passagerer

Af: Mikael Hansen

En ny undersøgelse fra Passagerpulsen peger på, at passagererne ønsker et billetsystem, som er nemt, intuitivt og bekymringsfrit at bruge. Undersøgelsen antyder, at et mere gennemskueligt billetsystem vil kunne tiltrække nye passagerer til kollektiv trafik.


Undersøgelsen er udført af firmaet ”Is It a Bird”, som beskæftiger sig med strategisk innovation. Undersøgelsen er udført for Passagerpulsen, og det var projektchef Lars Wiinblad fra Passagerpulsen og Jakob Schjelderup fra Is It a Bird, der præsenterede undersøgelsen på et webinar den 18. juni 2021.

Undersøgelsen er udført som en lille kvalitativ undersøgelse med 12 dybdeinterviews med udvalgte passagerer samt en kreativ workshop med 6 deltagere. Ideerne fra den kvalitative undersøgelse er herefter blevet testet og kvalificeret i en spørgeskemaundersøgelse med 1200 besvarelser.

-Vi kan se, at det især er den uvante rejse, der får passagererne til at opleve billetsystemet som uoverskueligt, uigennemskueligt og med dårlig tilpasning til skiftende behov hos den enkelte passager, forklarede Jakob Schelderup og fortsatte:

-Passagererne ønsker et billetsystem, som er nemt, intuitivt og bekymringsfrit. Vi fandt også ud af, at vores deltagere i undersøgelsen ikke skelnede mellem informationssøgning og billetkøb.

En velkendt bekymring hos passagerer på en uvant rejse er, om billetten nu er gyldig og tilstrækkelig til hele rejsen. Men en ny og tilsyneladende vigtig bekymring viste sig i undersøgelsen: Er jeg blevet snydt, fordi jeg har købt en nem, men for dyr billet?

Undersøgelsen viser, at Rejsekort er slået fuldstændig igennem som den generelle standardløsning for billetkøb, hvis der altså ikke findes en billigere mulighed. Her er Orange billetter og Pendlerkort de vigtigste muligheder.

Her er de vigtigste forslag fra undersøgelsen til forbedringer af billet- og takstsystemet:

  • Præsenter altid passagererne for den billigste billet
  • Gør billetter gyldige i alle transportmidler
  • Gør det muligt at checke ind og ud på telefonen
  • Gør billetpriser og rabatter let forståelige
  • Gør zonesystemet mere intuitivt ved at lave større og færre zoner
  • Hvis rejsekortet automatisk gav mig den billigste løsning baseret på mit rejsemønster
  • En samlet app hvor man kan købe billetter på tværs af alle trafikselskaber
  • Mulighed for at bruge sit kreditkort som Rejsekort

 

Lars Wiinblad så undersøgelsen som et vigtigt bidrag til det udvalgsarbejde om en grøn takstreform, som regeringen bebudede i deres infrastrukturoplæg fra foråret 2021.

 

Kommentar

Selv om den nye undersøgelse har brugt nye metoder til idéudvikling, kan man ikke undgå at være en smule skuffet over resultaterne. Anbefalingerne ovenfor er så forudsigelige og velkendte, at det næsten gør ondt.

Herefter følger en mild mistro. Er alting så fastlåst i kollektiv trafik, at selv veloplyste passagerer ikke kan finde på noget mere originalt?

Takst- og billetproblematikkerne har været endevendt blandt trafik- og togselskaber for få år siden med aftalerne Takst Sjælland og Takst Vest som resultater. Præmisserne var dengang noget anderledes og mere fastlåste – det var på mange måder bundne opgaver, der skulle løses. Nu forekommer feltet at være mere åbent.

Desværre ser det ud til, at brugerne – passagererne – i undersøgelsen er overraskende traditionelt tænkende. Et spadestik dybere i takst- og billetproblematikkerne kommer undersøgelsen desværre ikke.

 

Webinaret havde 48 deltagere og kan genses på adressen https://www.crowdcast.io/kollektivtrafikforum

Hent Passagerpulsens undersøgelse her

 KTF Transmission Billetter og takster Mobilitet