NYHEDER 3. JUN 2019 KL. 15:57

Biobrændstof kan give en CO2-gevinst med det samme

Af: Jesper Christensen

VLAK-Regeringen har præsenteret en kurs, der skal gøre transportområdet mere bæredygtigt. Det samme har oppositionen i Folketinget. Dermed er der signaleret en fremtid med mindre CO2-udslip uanset hvem, der indtager statsministerposten efter valget 5. juni

Forskellige politiske udspil, analyser og rapporter peger på øget brug af biogas, som et bidrag til mindre CO2-udslip fra transportområdet, som tegner sig for en stor del af CO2-udslippet med omkring tre fjerdedele til personbiler og en fjerdedel til den tunge trafik.

Mindre fokus har der indtil nu været på andre former for mere bæredygtigt brændstof til forbrændingsmotorer - det kunne være biodiesel eller syntetisk diesel produceret ud fra affald. En af mulighederne er det syntetiske dieselbrændstof HVO - Hydrogeneret vegetabilsk olie - der afhængigt af råstof, oprindelsesland og produktion kan levere en CO2-reduktion på 85 procent - måske mere.

 

 

Martin Sebastian Agdal, partner i Biofuel Express A/S.

 

HVO har ind til nu været meget lidt kendt i Danmark, hvor afgiftssystemet, trods politiske ønsker om at fremme en omstilling til mere bæredygtige transportløsninger, betyder en prisforskel på tre-fire kroner til fordel for den fossile dieselolie. HVO bliver dog brugt i Danmark - eksempelvis i Aarhus, hvor kommunen i det seneste udbud af renovationskørsel stillede krav om en kraftig reduktion af CO2-udslippet i forbindelse med renovationsopgaverne i Danmarks næststørste by.

I forhold til de samlede omkostninger ved affaldsindsamlingen i Aarhus betyder den højere pris på HVO-brændstoffet ikke det store, da renovationsbilerne ikke kører mange kilometer om året. De store poster er arbejdsløn og investeringerne i materiel.

Det samme gør sig gældende på persontransportområdet, når det drejer sig om bustransport. Men da alle omkostninger tæller med, og budgetterne er stramme, vil det til slut være en politisk beslutning, om et trafikselskab skal stille krav om, at busoperatørerne skal bruge mindre CO2-belastende brændstof. Med de samme penge og afgifter, vil det være dyrere at stille bæredygtige krav - eksempelvis om HVO, som en mere bæredygtig løsning på busområdet - selvom HVO direkte og uden problemer kan erstatte fossil dieselolie.

På nuværende tidspunkt bliver HVO importeret særskilt til kunder i Danmark. Virksomheden Biofuel Express, der leverer HVO til renovationsvirksomhederne i Aarhus, oplyser, at det trods en stigende efterspørgsel efter HVO i andre lande - eksempelvis Sverige - vil være muligt at levere tilstrækkelige mængder af det mere bæredygtige brændstof, så de eksisterende rute- og bybusser i Danmark vil kunne lægge vejen om og køre mere bæredygtig uden andre omkostninger end forskellen på brændstofprisen. Det kan faktisk ske med det samme. Den forsinkende faktor er reelt den tid det tager at levere HVO-brændstoffet til den bus-virksomhed, der skal bruge det i sine busser.

Martin Sebastian Agdal, der er er partner i Biofuel Express A/S, forklarer, at virksomheden i dag leverer HVO-brændstof til busoperatører i blandt andet Sverige og Norge.

I Sverige bliver brugen af det mere bæredygtige brændstof, der kemisk er dieselolie og ren end fossil dieselolie - hjulpet frem af lavere afgifter, så virksomhederne vælger HVO i stedet for fossil dieselolie.

Da HVO-brændstoffet i dag er tilgængeligt, undrer Martin Sebastian Agdal sig over det fokus, der har været og er på biogas. Han mener, at HVO-brændstoffet bliver diskrimineret i forhold til biogas, når det gælder støtte fra Staten.


Affald er “råolien”
Bio-brændstoffer, der kan bruges i forbrændingsmotorer, kan produceres af organiske råvarer - majs, raps, palmeolie, sukkerrør. Biobrændstoffer kan også produceres på basis af restprodukter fra landbruget, træindustrien, affald fra husholdninger og slagterier.

Jo mindre produktionen af biobrændstoffet påvirker miljøet i negativ retning - eksempelvis ved uhæmmet skovhugst eller brug af råvarer, der egentlig produceres som fødevarer - jo mere bæredygtig kan man kalde brændstoffet. Er produktionen baseret alene på restprodukter og affald, nærmer den sig målet om at være fuld bæredygtig.

Martin Sebastian Agdal forklarer, at det HVO-brændstof, som Biofuel Express leverer, kan leveres med certifikater på bæredygtighed.

Så han og partnerne i Biofuel Express undrer sig over, at politikerne, der skal bevillige pengene til driften af eksempelvis den kollektive transport, endnu ikke har fået øje på HVO-brændstoffet som en mulighed for at køre mere bæredygtigt.

Om HVO:

HVO:

  • er syntetisk dieselolie, der kan produceres af eksempelvis slagteri- og fiskeriaffald
  • er et fossilfrit og bæredygtigt alternativ til almindelig dieselolie
  • er en mulighed for at opnå op til 90 procent CO2-reduktion, fremstillet af slagteri- og fiskeriaffald
  • er en mulighed for at opnå renere luft og øget livskvalitet i byerne, da det giver færre lugtgener, færre partikler og reducerer motorstøjen
  • er biologisk nedbrydeligt
  • kan benyttes i alle eksisterende dieselmotorer - busser, tog, renovationsbiler, byggemaskiner, lastbiler, taxier, både, generatorer med videre
  • kræver ingen investeringer i infrastruktur, da det er kompatibel med eksisterende materiel og infrastruktur


SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE