NYHEDER 23. AUG 2021 KL. 16:00

Busser i Aarhus skifter til en ny og bedre rutebilstation

Af: kollektivtrafik

Onsdag rykker busserne i Aarhus ind på deres nye faste pladser på Aarhus Rutebilstation, som er klar til brug efter en ombygning af pladsen. Den nye plads rummer et kys og kør-område, infoskærme, områdeopdeling, grøn beplantning og flere siddemuligheder, hvilket skal være med til at forsøde passagernes ophold på rutebilstationen i Aarhus


Siden oktober sidste år har rutebilstationen i Aarhus været under ombygning, da betondækket over en p-kælder under rutebilstationen var i fare for at falde sammen. Arbejdet med at sikre området, hvor p-kælderen er blevet fyldt op, har været delt i etaper, hvor starten af en ny etape hver gang har medført ændrede pladser for busserne.


Aarhus Rutebilstation er efter ombygningen blevet inddelt i fire områder og gjort lettere for kunderne at orientere sig. Det kan de blandt andet gøre via nye infoskærme, der er placeret ved Midttrafik Kundecenter. Busserne holder ved nye perroner, hvor tydelige markeringer også hjælper svagtseende. Dertil kommer nye cykelparkeringspladser og et kys og kør-område i Fredensgade, som giver nem adgang til pladsen, hvor fjernbusserne vender tilbage fra 30. august.


For at gøre området mere trygt og behageligt er der kommet grøn beplantning, flere siddemuligheder og god belysning.


Busguider og oversigtskort viser vej
I forbindelse med den sidste omlægning vil busguider fra Midttrafik vil være på pladsen 25., 26. og 27. august i tidsrummet 6.30-9.30 og 13.00-17.00 for at hjælpe passagerne på vej. Oversigtskort på store plakater og infoskærme vil også være på pladsen.


Ønsker man at orientere sig hjemmefra, er der hjælp at hente på den særlige infoside for ombygningen af Aarhus - klik her:Rutekørsel