NYHEDER 9. NOV 2023 KL. 12:55

Bussers ankomsttider kommer i realtid på 48 stoppesteder på Fyn

Af: kollektivtrafik

Bussers ankomsttider kommer i realtid på 48 stoppesteder på Fyn
Den solcelledrevne Count Down-enhed på busstoppestedet ved Nr. Broby Kirke. (Foto: FynBus)

På 48 stoppesteder på Fyn har trafikselskabet FynBus fået monteret såkaldte ’Count Down-enheder, der viser bussernes ankomsttider i realtid. Dermed kan man som passager hos FynBus få en visning af de næstkommende afgange ud over den information på papir, der er hængt op i tavler på stoppestederne


Efter at der blev installeret store infoskærme på FynBus’ knudepunkter, blev det besluttet at kategori B-stoppesteder skulle have installeret solcelledrevne realtidsløsningerløsninger med Count Down-enheder.

De var billigere at indkøbe og dermed muligt at installere på flere stoppesteder. De er simple at installere og eventuelt flytte igen, da de ”blot” kræver en stolpe at sidde på.
Sidst men ikke mindst er løsningen, noget FynBus selv kan vedligeholde, og derved er driftsomkostningerne væsentlig reduceret.

FynBus peger på, at realtidsvisninger giver en mere korrekt visning af bussernes ankomst, hvis der skulle være forsinkelser.

It og teknologi Mobilitet