NYHEDER 24. FEB 2020 KL. 15:43

Bybusser i Esbjerg skal køre på el

Af: kollektivtrafik

Trafikselskabet Sydtrafik har offentliggjort et udbud af al bykørsel i Esbjerg kommune. I udbuddet bliver der stillet krav om nul-emissions busser mens tildelingskriteriet er billigste pris. Med de nuværende teknologier betyder det, at der ved driftsstart i 2021 kommer til at køre el-busser i hele bybusnettet i Esbjerg


Udbuddet omfatter også den øvrige busdrift i Esbjerg kommune (lokalkørsel). Her kan busoperatørerne konkurrere på at begrænse emission og CO2-udledning mest muligt i forhold til den tilbudte pris. I den del af udbuddet stiller Sydtrafik udelukkende krav om, at størstedelen af kørslen skal foregå med busser, der lever op til Euro 6-normen.
 
Sydtrafik peger på, at der forud for udbuddet har der været en proces med både brede markedsafdækningsmøder samt én-til én møder med seks busoperatører for at få det bedst mulige grundlag for at gennemføre udbuddet og få ”mest muligt miljø” for pengene.
 
Markedsafdækningsmøderne, hvor der også deltog bus-leverandører, afdækkede blandt, at rækkevidden for elbusser i dag er så stor, at det ikke er nødvendigt at tilbyde mulighed for opladning i byrummet. Man kan alene bruge opladning på busdepotet - eventuelt med en plug-in lade mulighed med kabel ved busterminalen.
 
Det blev også tydeligt, at dimensioneringen af batteripakken i en el-bus er afhængig af en lang række faktorer - eksempelvis:

  • Antal kilometer bussen dagligt skal køre
  • Forventet hastighed
  • Antal start/stop
  • Landskabet
  • Behovet for varme/køling

For at undgå, at batteripakken dimensioneres efter de mest ekstreme vejrsituationer, rummer udbuddet mulighed for at opvarme elbusser med et oliefyr, når udendørstemperaturen er under 5 grader celsius, såfremt der bruges CO2-neutral diesel - det kunne eksempelvis være HVO.
 
Sydtrafik fremhæver også, at udbuddet omfatter krav om infotainment i bybusserne og andre laventrebusser. Det er første gang, der stilles krav om dette i Sydtrafiks område. Infotainmentsystemet skal give mulighed for at give passagererne trafikinformation og annoncerer stoppesteder med videre samt give mulighed for at vise nyheder, vejrudsigter, informationer og kampagner for Sydtrafik og Esbjerg Kommune. Endvidere er det politisk besluttet, at der også skal vises reklamer, som dermed er med til at finansiere systemet.
 
Driftstart i udbuddet er 12. december 2021. Udbuddet løber i 10 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Det vil give busoperatørerne mulighed for at afskrive el-busserne helt i løbet af kontraktperioden, da der stadig er usikkerhed omkring markedet for brugte el-busser.
 
De første tilbud skal afgives i maj i år, hvorefter der er en forhandlingsrunde. Endelig tilbud skal afgives i august. Udbuddets fleksible krav omkring busserne, der skal benyttes til den lokale kørsel betyder, at det endnu er et åbent spørgsmål, hvor meget grøn omstilling Esbjerg Kommune kan få - inden for kommunens budget.Bæredygtighed Energi og miljø

SENESTE NYT