NYHEDER 17. JUN 2019 KL. 14:40

Bybusser kører ad nye ruter og til nye tider i Herning

Af: kollektivtrafik

Fra søndag 30. juni får Herning nyt bybusnet, hvor bybusserne vil køre efter nye køreplaner og nye ruter. Det nye bybusnet træder i kraft samme dag, som alle Midttrafiks øvrige busser skifter køreplan. For at markere åbningen af det nye bybusnet vil der søndag 30. juni være gratis kørsel fra klokken 10 til klokken 13

Det nye bybusnet vil for mange kunder betyde kortere rejsetid til og fra Herning Centrum. Samtidig bliver der mere tid til at skifte bus på Herning Station.
Det nye bybusnet starter med at køre efter ferieplanen 30. juni, så kunderne vil først rigtig mærke forskel fra 5. august, hvor den normale køreplan træder i kraft.

Samarbejde mellem operatør, kommune og trafikselskab
Midttrafik har samarbejdet med Herning Kommune og Arriva omkring det nye bybusnet ud fra det grundprincip, at bybusserne skal køre så direkte som muligt.
Kunder, der bor i Gjellerup, Snejbjerg, Lind eller Tjørring vil ifølge Midttrafik opleve tidsbesparelser på op til 10 minutter. Bybusserne kører samme rute ud og hjem fra Herning, men i de enkelte bydele, vil bybusserne køre begge veje rundt i byen med to afgange i timen. Kunder, der bor først på bybuslinjen, vil opleve den største tidsbesparelse om morgenen. Kunder, der bor sidst på bybuslinjen, oplever den største tidsbesparelse om eftermiddagen. 

I forbindelse med det nye bybusnet vil det blive afprøvet, om der er kundepotentiale til nye linjeføringer. Det betyder, at linje 5 kører til Hammerum og linje 6 kører til Industri Vest som en forsøgsordning i to år. Vurderer Midttrafik og Herning Kommune efter to år, at kun få kunder hopper på bussen på de nævnte linjer, bliver de lukket igen.

Flexbusser kører til bybustakst
På andre strækninger med få kunder vil der køre en Flexbus. Den kører kun til/fra de stoppesteder, der er i køreplanen, hvis der er bestilt en tur. Turen skal bestilles mindst en time i forvejen. Prisen for Flexbus er den samme som bybussen.

Rute 150 kører til det nye regionshospital i Gødstrup (Herning-Vildbjerg-Ørnhøj) på hverdage i dagtimerne i første omgang. Når Regionshospitalet åbner, vil der også være kørsel til hospitalet aften og weekend. Linje 1 vil køre samme rute som i dag, men vil også stoppe på Markedspladsen fra 5. august.

Nye forhold for kørestolsbrugere
Der vil ikke længere være servicebusser, når det nye bybusnet træder i kraft. I stedet er der lagt mere køretid ind i de almindelige bybuslinjer. På den måde er der bedre tid til omstigning på Herning Station og ude på nogle af stoppestederne.
Kørestolsbrugere skal derfor have en hjælper med, hvis de har behov for hjælp til at komme ind i bussen, fastspænding og billettering. En hjælper kan rejse med til halv pris.
Kørestolsbrugere kan rejse uden hjælper, hvis de bestiller en Flexbus. Der bliver indsat en Flexbus på linje 10, der kører fra Bytoften til herningCentret og stopper få steder gennem byen. En Flexbus kan bestilles med lift og med fast afhentning - for eksempel hver tirsdag klokken 10.00.

Talemaskine på Herning Station
På Herning Station er der opsat en talemaskine, hvor svagtseende kan få busafgangene læst op.

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE