NYHEDER 27. MAR 2020 KL. 13:30

Bybusserne i Vejle kører efter corona-tider

Af: kollektivtrafik

Som følge af det tiltag, som S-Regeringen med Folketingets fulde opbakning har fået indført, er antallet af passagerer i bybusserne i Vejle faldet så meget, at byrådet Vejle Kommune har valgt, at unødig bybuskørsel skal udgå. Samtidig skal det sikres, at samfundsvigtigt personale stadig kan benytte busserne


Det betyder, at bybuskørslen fra mandag 30. marts reduceres til et niveau, der svarer til kørslen i sommerferien. Ændringen varer i første omgang frem til 13. april.

- Vi kan se, at borgerne har taget myndighedernes anbefalinger om ikke at bruge den offentlige trafik i myldretiden til sig i en sådan grad, at mange helt undgår at bruge den. Derfor kører mange busser tomme rundt i disse dage, og set ud fra det perspektiv, giver det mening at reducere i kørslen, siger Gerda Haastrup Jørgensen, der er formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

En reduktion af kørslen giver også mening i forhold til miljøbelastningen af kørslen med de tomme eller næsten tomme busser. Samtidigt gør det køreplanen mere robust og mindre følsom overfor eventuelle sygemeldinger blandt buschaufførerne.
 
- Vi har borgere, der har henvendt sig med undren over, hvorfor vi stadig har så mange afgange hver dag, når der ingen passagerer er. Svaret er, at den kollektive transport spiller en vigtig rolle i at holde de kritiske samfundsfunktioner i gang, og det skal den blive ved med, siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik. 

Det er ikke alle bybuslinjer, der har en særskilt sommerkøreplan. Linje 11 i Vejle kører derfor fortsat med normal drift, mens de resterende linjer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 og 16 får reduceret antallet af afgange.
 
Interesserede kan kan holde sig opdateret på Rejseplanen fra 28. marts og på www.sydtrafik.dk/køreplan.Corona