NYHEDER 14. OKT 2022 KL. 10:00

Byplanmødet 2022: Synergi mellem mobilitet, (by)liv og inddragelse

Af: Lasse Repsholt

Synergi mellem mobilitet, byliv og inddragelse er ét af værktøjerne til bedre og mere bæredygtig mobilitet i Aarhus Kommune. Det var et af budskaberne på Byplanmødet 2022 i Aabenraa tidligere på måneden.


Mobilitetsknudepunkter skal skabe synergi

Synergi får man i et samspil mellem to eller flere faktorer der forstærker hinanden således, at den kombinerede effekt bliver større end summen af de enkelte faktorers bidrag. Simon Wind og Gustav Friis fortalte på Byplanmødet 2022 i Aabenraa om Aarhus Kommune vej til bæredygtig mobilitet. De to engagerede eksperter kom med deres bud på, hvordan man knækker nødden og får skabt byrum og miljøer, der skaber denne synergi mellem mobilitet, (by)liv og inddragelse.

 

Det centrale greb er Aarhus Kommunes arbejde med de såkaldte mobilitetsknudepunkter i byudviklingen. De skal give:

 

  • Øget kundegrundlag – øget adgang til grøn mobilitet
  • Investeringssikkerhed og værdistigninger ved at ligge tæt på attraktiv mobilitet
  • Sikre, at det ikke er en straf at skifte, men en gevinst - meningsfuld ventetid, ophold og oplevelse + services, funktioner
  • Øget mobilitet og liv i bydelen

Baggrunden for Aarhus Kommunes arbejde på dette område var blandt andet en erkendelse af, at tiltagende udfordringer med trængsel, klimabelastning og plads er en hæmsko for byens udvikling.

 

Klimahandlingsplaner halter for personbiltrafikken

Udfordringen med biltrafikkens klimabelastning står Aarhus Kommune langtfra alene med. Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport redegjorde for klimabelastningen fra personbiltrafikken i landets 98 kommuner og den udgør i gennemsnit 15 pct. af kommunernes samlede CO2-udledning. Brancheorganisationen havde kortlagt tiltag og initiativer i forhold til transport og mobilitet i de 23 klimahandlingsplaner, der indtil videre er blevet godkendt. Kommunerne er gode til at omstille deres bustrafik til grønne drivmidler og udrulning af ladestanderinfrastruktur står højt på dagsordenen, men de færreste har de nødvendige målsætninger og prioriteringer af reduktion af personbiltrafik og forøgelse af mere bæredygtige transportformer til, at de kan nå deres 2030-målsætningen.

 

Baggrund

Sessionen Nye veje til mobilitet blev afviklet som del af Dansk ByplanLaboratoriums Byplanmødet 2022 i Sønderborg, Aabenraa og Flensborg torsdag den 6. oktober 2022.

Dansk ByplanLaboratorium og Kollektiv Trafik Forum afholdte i fællesskab sessionen som blev medieret af arkitekt Boris Brorman Jensen.

 

På sessionen deltog:  

 • 54 deltagere i alt
 • 26 kommuner repræsenterede med både 28 fagfolk (planlæggere, arkitekter m.fl.) og politikere fra byrådet (14)
 • 12 øvrige personer med baggrund og viden i emnet (Rådgivere, tegnestuer, trafikselskaber, forskningsinstitutioner m.m.)

 

 

 

 

 

 

 Fra Kollektiv Trafik Forum Byplanlægning Infrastruktur Mobilitet