NYHEDER 11. JUL 2019 KL. 10:00

Fra arkivet 23. maj 2018 Dansk Taxi Råd: Vi håber, Movia’s stikprøver har en præventiv effekt

Af: kollektivtrafik

Blandt de skarpeste kritikere af den manglende fokus på ordnede løn- og ansættelsesforhold blandt Flextrafiks operatører var Dansk Taxi Råd. Mange af Dansk Taxi Råds medlemmer følte sig udkonkurreret på budpriser. De henviste bl.a. til manglende overholdelse af overenskomsterne som baggrund for de urealistisk lave priser, som nogle af Flextrafiks operatører bød ind med


Trine WollenbergKollektiv Trafik Forum har derfor også spurgt direktør Trine Wollenberg i Dansk Taxi Råd om hendes syn på Movias kontrolindsats over for Flextrafik-operatørerne. Hun svarer:

Hvordan ser Dansk Taxi Råd på Movias indsats med at sikre overholdelse af overenskomsterne på Flextrafik-området?

- Det har i mange år skabt frustrationer hos vores medlemmer, at de oplever at blive udkonkurreret på budpriser, der er svært forenelige med overholdelse af overenskomsterne. Indførelsen af arbejdsklausuler og kontrollen af disse giver mulighed for at følge op på, om aflønning og andre vilkår er opfyldt. Vi er derfor meget tilfredse med, at flere trafikselskaber (herunder Movia) har indført kontrol af løn- og ansættelsesvilkårene. En indsats som vi håber, at trafikselskaberne vil intensivere de kommende år. Derfor glæder det os også, at Movia ultimo 2017 valgte at opjustere kontrollen i form af et øget antal stikprøver.

Har stikprøverne givet anledning til ændringer i Dansk Taxi Råds opfattelse af operatørernes efterlevelse af overenskomsterne?
- Det er jo svært at svare entydigt på, men vi håber, at det har en præventiv effekt - især hvis kontrollen øges fra trafikselskabernes side. Altså at de brodne kar ikke længere tør ”snyde på vægten”. Vi har fulgt dette område tæt i mange år, det vil vi også gøre fremover, men det da yderst positivt, at trafikselskaberne er begyndt at tage dette område seriøst.

 

Fakta:

  • Kørsel af Flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse. Tilladelse kan være til taxi, bus eller Offentlig ServiceTrafik.
  • Taxitilladelse udstedes af kommune eller hyrevognsnævn, mens tilladelser til bus eller Offentlig ServiceTrafik udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
  • Movia udbyder Flextrafik til private operatører på Sjælland inklusiv Hovedstaden
  • Movias bestyrelse besluttede i december 2016 at indføre skærpet kontrol med løn- og ansættelsesvilkår i Movias Flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.
  • I Movias kontrolpanel deltager ATAX, Dansk Industri, Kristelig Arbejdsgiverforening, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F (kilde: www.movia.dk)