NYHEDER 21. FEB 2020 KL. 12:45

Dato-fejl betyder forlænget ansøgningsfrist

Af: kollektivtrafik

En fejl i udsendte kvitteringsmails betyder, at Færdselsstyrelsen rykker ansøgningsdatoen for dokumentation for egenkapital til niende lodtrækningsrunde om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport

I forbindelse med den niende lodtrækningsrunde er Færdselsstyrelsen blevet opmærksom på, at der er blevet udsendt kvitteringsmails til de ansøgende virksomheder, hvor det fremgår, at Færdselsstyrelsen skal have modtaget dokumentation for egenkapital senest 14 dage fra ansøgningsdatoen eller senest på sidste ansøgningsdag 17. november.

Der er således blevet oplyst en forkert dato i Færdselsstyrelsens kvitteringsmail, idet den sidste ansøgningsdag ved niende lodtrækningsrunde er 17. februar 2020.

For at imødekomme eventuelle misforståelser omkring fristen for indsendelse af dokumentation for egenkapital i forbindelse med niende lodtrækningsrunde har Færdselsstyrelsen sat en ny frist.

Fristen for indsendelse af dokumentation for egenkapital ved niende lodtræningsrunde er rykket til onsdag 26. februar 2020 .


Interesserede kan læse mere om ansøgning og lodtrækning her:

 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE