NYHEDER 27. OKT 2023 KL. 12:01

Organisation for bus- og taxivognmænd: Det skal være slut med, at udenlandske busser kan køre ulovligt i danske miljøzoner uden konsekvenser

Af: kollektivtrafik

Ifølge organisationen Dansk PersonTransport ender en ud af ni udenlandske busser med at betale en bøde, når de overtræder reglerne i de danske miljøzoner. Dansk PersonTransport betegner det som uretfærdigt over for danske busvognmænd og peger på, at det underminerer formålet med miljøzonerne. Derfor kræver Dansk PersonTransport handling


Dansk PersonTransport kæmper som organisation for, at der skal være fair og lige konkurrence mellem danske og udenlandske busser, der kører på danske veje. Men organisationen har på baggrund af flere henvendelser fra medlemmer, der har konstateret, at der kører ulovlige busser rundt i miljøzonerne, henvendt sig til Sund & Bælt, som har oplyst, at der i 2021 og 2022 blev registreret 284 busser, der kørte ulovligt i de danske miljøzoner.

Den ulovlige kørsel består i, at busserne ikke har haft monteret et partikelfilter, som er et krav, hvis busserne ikke lever op tio Euro 6-normen.

Dansk PersonTransport har efterfølgende kontaktet Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for udstedelsen af bøder for overtrædelse af miljøzonereglerne. Miljøstyrelsen har oplyst, at der i 2021 og 2022 blev udstedt i alt 61 bøder til udenlandske busser, hvoraf 32 af bøderne er blevet betalt.

Ifølge Miljøstyrelsen skyldes det lave antal bøder til udenlandske busser, at Sund & Bælt ikke har adgang til at lave opslag i alle andre landes køretøjsregistre, så medarbejderne hos Sund & Bælt kan finde frem til ejeren af en bestemt bus. Det skyldes, at der i dag ikke er EU-lovgivning, der sikrer, at bødeforlæg til udenlandske busser kan håndhæves i andre lande.

Det mener Dansk PersonTransport, ikke er godt nok.

- Det er helt urimeligt, at danske busvognmænd forventes at skulle leve op nogle regler, mens de kan se, at udenlandske busser kan slippe afsted med at bryde loven uden konsekvenser. Samtidig står det jo klart, at når man ikke håndhæver de her regler, går det ud over de danske virksomheders konkurrenceevne og mere til. Det er også dårligt nyt for miljøet, at de udenlandske busser kører rundt uden det lovpligtige partikelfilter. Det underminerer jo effekten af miljøzonerne, siger erhvervspolitisk konsulent hos Dansk PersonTransport, Alexander Höilund.

Dansk PersonTransport er i dialog med Transportministeriet, Justitsministeriet og Miljøministeriet for at sikre, at der bliver strammet op på håndhævelsen.

Dansk PersonTransport mener, at der bør "...uomtvisteligt blive taget fat på dette område. Hvis der mangler EU-regler, bør regeringen sikre, at de kommer. Regeringen kunne med fordel allerede påbegynde diskussionen herom i de igangværende forhandlinger om håndhævelse af grænseoverskridende trafikforseelser i det såkaldte CBE-direktiv”.

- Det bør være i alles interesse, at det bliver muligt at håndhæve forseelser begået i miljøzoner på tværs af landegrænserne i EU, og at landene får mulighed for at finde oplysning i hinandens køretøjsregistre, så man nemt kan finde frem til ejeren af et køretøj, der bryder reglerne, siger Alexander Höilund.