NYHEDER 18. MAJ 2018 KL. 10:01

Debat: Det skal være nemt…

Af: Morten Andersen (V), formand for FynBus, borgmester i Nordfyns Kommune

Det skal være nemt…

Kunderne skal have den fornødne tillid til, at vi som trafikselskab gør tingene så godt som muligt.

Jeg er rigtig glad for at FynBus’ nye bestyrelse valgte, at jeg skulle fortsætte arbejdet som formand for det fynske trafikselskab. Det betyder nemlig, at vi kan fortsætte det gode samarbejde, som altid har været et af kendetegnene i FynBus. For nok er vi alle sammen folkevalgte politikere med både sammenfattende og forskellige politiske synspunkter. Det til trods, har alle bestyrelsesmedlemmer i FynBus til alle tider været helt enige om at sætte kunden i fokus, og det arbejde fortsætter med den nye bestyrelse. Det er jeg helt sikker på.

 

Jeg hedder Morten Andersen, jeg er 42 år, medlem af Venstre, og blev genvalgt som borgmester for Nordfyns Kommune ved sidste valg. Nordfyns Kommune er en landkommune og det kendetegner faktisk mange af de fynske kommuner. Alle har vi større og mindre byer og gode afstande mellem især husene på landet. Denne forskellighed i bosætning og geografi stiller naturligvis krav til den kollektive trafik. Men det er et vilkår vi er enige om.

 

FynBus har netop vedtaget en strategi for årene 2018-2020. Visionen er at det skal være nemt at rejse med FynBus og den vision står på en opfattelse af, at det ikke altid er lige nemt og lige logisk at bruge den kollektive trafik. Det skal det være. De strategiske elementer tager alle sammen udgangspunkt i et ønske om at gøre tingene nemmere. FynBus skal arbejde på at optimere trafiksystemet og styrke sammenhængen. Kunderne skal opleve at trafiktilbuddene hænger logisk sammen, og dermed bliver det nemmere at forstå og at bruge. FynBus skal også arbejde på at gøre det nemmere at købe sin rejse. Ideelt set burde alle fynboer have et rejsekort siddende i pungen ved siden af Dankort og sygesikringskortet. Et kort til indkøb, et kort til lægen og et, der binder det hele sammen. Endelig kan der fortsat gøres rigtig meget for at udbrede kendskabet til den kollektive trafik og alle de – forhåbentlig – nemme løsninger, der er sat i værk for at binde byer, land og aktiviteter sammen.

 

Så ja, det skal være nemt og kunderne skal have den fornødne tillid til, at vi som trafikselskab gør tingene så godt som muligt.

 

Her i foråret har vi arbejdet med den trafikplan, der skal dække perioden fra 2018 til 2021. Der har været vigtige temaer på dagsorden, for det handler om at skabe de løsninger, der er de mest optimale i en tid, hvor udviklingen går rigtig stærkt. Vi skal kigge nærmere på hele mobilitetsspørgsmålet, som rigtig mange kommuner arbejder med. Det handler om at udtænke smarte løsninger, der understøtter den fortsatte bosætning på landet og forbindelsen til byerne. I dag forbinder de regionale busser de store regionale rejsemål, bybusserne binder byerne sammen, mens lokalbusserne binder lokalsamfundene sammen og sørger for at skolebørnene på landet kan komme til og fra skole. Samtidig er telekørslen blevet mere og mere populær som årene er gået, nok fordi borgerne efterhånden har fået øjnene op for den fleksibilitet, som denne løsning giver. Med trafikplanarbejdet er vi nu i gang med at gå løsningerne efter, så vi også sikrer en effektiv kollektiv trafik i den kommende periode.

 

Jeg er meget fortrøstningsfuld på den kollektive trafiks vegne, og glæder mig til at se hvad den kommende bestyrelsesperiode byder på af gode løsninger og hvordan vi kommer i mål med visionen om, at det skal være nemmere at være kunde i FynBus.

 

BLOGS & BLOX er informationsportalens debatrubrik, hvor vi bringer indlæg fra politikere, fagfolk, forskere m.fl. Synspunkter fremsat i BLOGS & BLOX står for forfatterens regning og stemmer ikke nødvendigvis overens med Kollektiv Trafik Forums holdninger.