NYHEDER 12. MAJ 2021 KL. 13:13

DSB kørte ud af første kvartal med overskud

Af: kollektivtrafik

DSB's resultat før skat for årets første kvartal udgør et overskud på 256 millioner kroner. DSB kørte med 17,4 millioner passagerer, hvilket var en tilbagegang på62 procent sammenlignet med første kvartal 2019 - året før corona-restriktioner begrænsede passagertallet i tog og busser


Resultat før skat for første kvartal udgør et overskud på 256 millioner kroner. I resultatet indgår ekstra kontraktbetaling i forbindelse med følgerne af indsatsen mod spredning af corona-virus.


Fra DSB's kvartalsrapport:

  • I 1. kvartal 2021 har DSB haft 17,4 millioner rejsende - et fald på 62 procent i forhold til samme periode 2019
  • I lighed med de foregående perioder med COVID-19 restriktioner er køreplanen efter aftale med regeringen fastholdt
  • DSB har indgået en tillægskontrakt med Transportministeriet, således at kontraktbetalingen til DSB kan opjusteres som følge af COVID-19 restriktioner
  • Punktligheden for såvel Fjern- & Regionaltog som S-tog har opfyldt kontraktmålene
  • DSB har tildelt Alstom kontrakten på at levere fremtidens eltogsæt. Den tabende byder Stadler har klaget over tildelingen

 

Det realiserede overskud før skat på 256 millioner kroner i første kvartal 2021 er 375 millioner kroner højere end samme periode sidste år. Samlet ligger passageromsætning og trafikkontraktindtægter 147 millioner kroner over samme periode sidste år. Hertil kommer øgede avancer vedrørende salg af ejendomme og byggeretter på 186 millioner kroner samt et generelt lavere omkostningsniveau med 110 millioner kroner. Der har været et fald i salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel på 52 millioner kroner Faldet kan henføres til, at SJ (den svenske jernbaneoperatør) har overtaget ansvaret for vedligeholdelsen af de svenskejede Øresundstogsæt.

Interesserede kan se DSB's seneste kvartalsrapport her:

 

 Jernbaner Økonomi