NYHEDER 9. FEB 2020 KL. 12:50

DSB kører mod bedre miljø og mindre klimapåvirkning

Af: kollektivtrafik

DSB har fastsat mål om at bidrage markant til et mere bæredygtigt Danmark uden trængsel. Toget er det klimavenlige transportvalg - men DSB vil mere end det. Derfor har koncernen formuleret fire mål på bæredygtighedsområdet frem mod 2030

DSB vil:

- være helt CO2-neutrale
- vil nedbringe energiforbruget med 50 procent
- vil ikke udlede partikler fra togenes motorer
- vil genanvende mindst 90 procent af sit affald

DSB peger på, at en stor del af togdriftens bidrag til et mere bæredygtigt Danmark nås gennem den planlagte modernisering af jernbanen, indkøbet af elektriske tog samt etableringen af nye moderne værksteder. Men da det en stor og kompleks opgave i at sikre, at DSB kommer i mål på alle området, har koncernen i 2019 oprettet et team, der skal stå for den koordinerede indsats på området med en bæredygtighedschef i spidsen. Bæredygtighedschefen refererer direkte til DSB’s administrerende direktør.


- I DSB har vi sat ambitiøse mål for klimaet og miljøet. Toget er det klimavenlige valg, og jo flere vi kan få til at vælge toget frem for bilen, jo større aftryk kan vi sætte på klimaregnskabet, siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.