NYHEDER 9. JUN 2021 KL. 15:07

El-busser kører billigere end dieselbusser

Af: kollektivtrafik

I denne uge skriver Sydtrafik under på et busudbud i Kolding Kommune, hvor der er kommet så gode bud fra busoperatørerne, at omstillingen til el-busser ender med at være billigere end de tidligere løsning med dieselbusser


Når bybusnettet i Kolding sammen med nogle af ruterne fra oplandet skal betjenes med el-busser, bliver CO2-udslippet fra bybuskørslen i Kolding kommune reduceret med 85 procent, hvilket er den hidtil største procentvise reduktion opnået i Sydtrafik's kommuner.

I alt bliver 89 procent af kommunens buskørsel lagt om til el, mens der bibeholdes kørsel med dieselbusser på nogle få skoleruter, som ikke kører ret mange kilometer hver dag.

Den gang den politiske beslutning om at lave et udbud med nul-emissionsbusser blev taget, var det ud fra en forståelse af, at det ville få en økonomisk konsekvens i form af højere omkostninger til kollektiv trafik. Det har nu vist sig at være omvendt.

- Den teknologiske udvikling går så hurtigt, at vi allerede er nået derhen, hvor de højere startomkostninger ved indkøb af el-busser, som er dyrere end dieselbusser, opvejes af lavere driftsomkostninger, siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik.

- Det så vi for første gang med udbuddet i Esbjerg for lige knap et år siden. Her blev besparelsen på 3,5 millioner kroner årligt. Samtidig fik Esbjerg Kommune reduceret sin CO2 udledning fra bybusserne med 70 procent, siger han videre.

 

I Kolding opnår man en reduktion af CO2-udledningen fra busdriften på 85 procent. Samtidig står kommune til at spare 7,1 millioner kroner årligt i de 10 år, som kontrakterne løber.

Det er Nobina Danmark A/S, der har vundet udbuddet om at køre de nye el-busser i Kolding. Den del af udbuddet i Kolding, der stadig skal køres med dieselbusser, er vundet af Umove Vest A/S.

 
Vejle kommunes busser blev også udbudt her i foråret. Her er der lagt op til en reduktion på 75 procent af den samlede C02 udledning.

- Vi har sammensat et udbud sammen med Vejle Kommune, hvor bybusnettet og dele af oplandskørslen lægges om til kørsel med nul-emissions busser, siger Lars Berg.

Han peger på, at hvis de mindst brugte busser også skal over på el eller et andet drivmiddel med et lavt CO2-udslip, kræver det yderligere en udvikling i teknologierne.

I Vejle er det planen at de mindre CO2-belastende busser kører fra oktober 2022.Bæredygtighed