NYHEDER 18. JUN 2024 KL. 15:19

El-færgeprojekt blev dyrere - kommunalbestyrelse skal tage stilling til alternativ finansiering

Af: kollektivtrafik

Tirsdag skal kommunalbestyrelsen i Odder Kommune tage stilling til en alternativ finansiering af en ny el-færge til besejling af ruten Hou-Tunø. Baggrunden er, at standardfærgeprojektet er blevet dyrere - blandt andet på grund af stigende inflation.


Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Odder Kommune, sammen med de fire øvrige kommuner i standardfærgeprojektet, benytter sig af en alternativ finansiering til anskaffelse af den nye el-færge, der skal afløse den nuværende færge fra 1993, der sejler på ruten Hou-Tunø. Den alternative finansiering betyder, at udgifterne kan nedbringes betragteligt i forhold til den nuværende finansieringsmodel. Samtidig vil Odder Kommune eje færgen efter den 20-årige tilbagebetalingsperiode.

Budgetposter for standardfærgeprojektet - sammenligning mellem eksisterende og alternativ løsning samt det oprindelige projektbudget.

 

Det fremgår af tabellen, at den alternative løsning vil medføre en forventet årlig mindreudgift på ca. 2,35 millioner kroner sammenlignet med den eksisterende løsning. I forhold til det oprindelige projektbudget fra slutningen af 2022, så er den forventede årlige udgift ca. 800.000 kroner højere. Forvaltningen i Odder Kommune vurderer, at en stigning på 800.000 kroner er acceptabel, når man tager den samfundsøkonomiske, branchemæssige og geopolitiske udvikling i betragtning.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Odder Kommune benytter sig af den alternative løsning til anskaffelse af den nye el-færge under standardfærgeprojektet.

Indgåelse af en aftale om alternativ løsning samt igangsættelse af udbudsproces for skibsbygningskontrakt forventes at ske i juni eller juli i år. Det er forventningen, at udbuddet af skibsbygningskontrakter kan afsluttes i begyndelse af 2025, hvorefter kommunerne kan vælge at indgå kontrakter eller udtræde af projektet. Aftale med KommuneKredit indgås i forbindelse med indgåelse af skibsbygningskontrakter.

Færgerne forventes leveret ultimo 2026/primo 2027.Energi og miljø Færgeruter