NYHEDER 20. JAN 2020 KL. 11:17

En fast forbindelse over Kattegat er med i S-Regeringens tanker

Af: kollektivtrafik

S-Regeringen har besluttet at videreføre en igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Transportministeren har offentliggjort delkommissorierne for de videre undersøgelser

Efter S-Regeringens mening er der store perspektiver i en fast Kattegatforbindelse, da en sådan vil kunne binde Øst- og Vestdanmark tættere sammen og forkorte rejsetiden mellem landets to største byer med op til halvanden time for både bilister og togrejsende. S-Regeringen har derfor videreført den tidligere VK-Regering’s forundersøgelsen af projektet på finansloven, ligesom S-Regeringen nu har offentliggjort delkommissorierne for undersøgelserne.

S-Regeringen vil med forundersøgelsen have belyst de klima- og miljømæssige aspekter ved at anlægge en fast Kattegatforbindelse.

- Det er afgørende, at vi undersøger en kombineret vej- og jernbaneforbindelse og ikke bare en ren vejforbindelse, som den forhenværende minister oprindeligt ønskede, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:

- Det er nemlig helt naturligt, at vi også ser på forbindelsen med klima- og miljøbriller - fordi al infrastruktur har en betydning for, om vi planlægger efter et grønnere Danmark i fremtiden. Tænk sig, hvis en ny Kattegatforbindelse grundet de markant kortere rejsetider mellem Jylland og Sjælland for eksempel kan nedbringe antallet af indenrigsflyvninger.

Første analyse af projektet blev sat i gang af forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik. Derfor vil transportminister Benny Engelbrecht invitere forligskredsen til en drøftelse af projektet.

Den daværende VLAK-regering tilbød de øvrige partier i den grønne forligskreds (S, R og SF) at tilslutte sig VLAK og DF’s aftale om at sætte gang i forundersøgelsen. Den daværende transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA) stillede dog som betingelse for at indgå i aftalen, at partierne skulle forpligte sig til at sætte gang i en VVM-undersøgelse af en ren vejforbindelse, hvis der ved forundersøgelsens afslutning ikke kunne anvises finansiering til en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Den betingelse kunne Socialdemokratiet ikke acceptere og valgte derfor ikke at tilslutte sig aftalen.


Interesserede kan læse “Delkommissorier for de videre undersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat” her: